Saumalaakso – Missiona toimia alan vastuullisena edelläkävijänä nyt ja jatkossa

Yritysvastuu

Yritysvastuu on yrityksen lupaus käyttäytyä vastuullisesti yhteiskunnan velvoittamin pelisäännöin. Vastuullinen yritys toimii mahdollisimman kestävällä tavalla: taloudellisen kannattavuuden lisäksi se ottaa huomioon sidosryhmien, ympäristön ja yhteiskunnan edun.

Saumalaakson missiona on toimia alan vastuullisena edelläkävijänä nyt ja jatkossa. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että toimimme taloudellisesti kannattavasti, kehitämme aktiivisesti alaa ja sen koulutusta, ja vaadimme laatua materiaaleilta sekä työntekijöiltä.

Luomme alalla työskenteleville arvostusta, vaikutamme asiakkaidemme asumisviihtyvyyteen, säästämme kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä, sekä pienennämme kiinteistön energiantarvetta ja vähennämme asiakkaiden kustannuksia mahdollistamalla rakennuksen laskennallisen elinkaaren toteutumisen.

Planet Companyn toteuttama työpaja vastuullisuustekojen tunnistamiseen avasi ja selkeytti mitä vastuullisuutemme on käytännössä. Planet Companyn sivuilla on julkaistu neljä Saumalaakson vastuullisuustekoa:

Elementtisaumaus tuo energiansäästöä

Kestävien materiaalien käyttö saumauksessa

Puhtaan energian hyödyntäminen

Saumaajien ammattitaidon kehittäminen

Planet Company on arvioinut tekojemme vastuullisuuden. Arvioinnissa käytetään todellisia lukuja ja määreitä, jotka Planet Companyn ulkopuolinen asiantuntija on käynyt läpi ja arvioinut. Planet Companyn ja heidän asiantuntijaverkostonsa mukanaolo luo uskottavuutta eivätkä teot ole pelkästään korusanoja. Nykyisellään yritykset saattavat kirjoittaa kotisivuillaan kuinka vastuullisia ne ovat, mutta ilman konkreettisia tekoja tämä saattaa olla vain markkinointitekstiä. On mahdollista, että puheiden taustalla yritykset eivät tosiasiassa välttämättä tee mitään konkreettista. Kun käytetään todellisia lukuja ja tekoja, ja kun arvioinnin tekee ulkopuolinen riippumaton taho, tekee se meidän toiminnasta läpinäkyvämpää ja uskottavampaa.

Vastuullisuus on päivän sana ja se on tulossa myös kovaa vauhtia rakennusalalle. Tähän on jo isot toimijat heränneet. Meillä on jo nollaenergiataloja, Joutsenmerkittyjä taloja, energiaremontteja ym. vastaavia hankkeita. Vastuullisuudella on jo nyt merkitystä uudisrakentamisessa, mutta olen vakuuttunut, että se on tulossa myös korjauskohteisiin. Olen vakuuttunut, että yrityksen vastuullisuus vaikuttaa taloyhtiöpäättäjien päätöksentekoon.

Me haluamme olla vastuullisuudessa askeleen edellä muita.

Saumalaakso Oy

Anton Panschin

Toimitusjohtaja

Related Articles

Responses