Act

Saumalaakso – Saumaajien ammattitaidon kehittäminen

Employees
65

Saumalaaksolla tunnistettiin tarve kehittää saumaajien osaamista ja ammattitaitoa. Aikaisemmin työ on opittu tekemisen kautta, eikä alalle ollut omaa koulutusta. Siksi Saumalaakso oli mukana perustamassa kansallista saumaajien koulutusta, joka takaa saumaajien ammattitaidon tason ja jatkuvan kehittymisen.

Read in another language:

Purpose

Saumalaakso Oy on ollut koko sen olemassaolon ajan vahvasti mukana kehittämässä alaa. Saumalaakso on kerännyt omakohtaista kokemusta alalta 1970-luvulta alkaen – suoraan työmailta. Saumalaakson erikoisosaamisen on elementtisaumaus, joka on kapea erikoisala, kirjoitettua tietoa ei ole paljoa tarjolla.

Saumalaaksolla tunnistettiin tarve kehittää saumaajien osaamista ja ammattitaitoa. Aikaisemmin työ on opittu tekemisen kautta, eikä alalle ollut omaa koulutusta. Siksi Saumalaakso oli mukana perustamassa kansallista saumaajien koulutusta, joka takaa saumaajien ammattitaidon tason ja jatkuvan kehittymisen.

Koulutus on myös tärkeä osa uusien tekijöiden ammattitaidon ja tietotaidon jatkuvuutta. Näin varmistamme ammattitaidon siirtymisen uudelle sukupolvelle.

Results

Päivittäin ammatikseen saumaustöitä tekeviä henkilöitä on arviolta Suomessa 300-400. Koulutus aloitettu 2017, jolloin koulutuksesta saatavan todistuksen nimi oli Saumautyökortti. Saumaustyökorttikoulutuksen läpikäyneitä on 135 henkilöä. Vuonna 2020 lanseerattiin Rakenteiden saumaajan henkilösertifikaatti. Uudistuneessa koulutuksessa on käynyt 70 henkilöä.
Saumalaaksolaisista koulutuksen on käynyt 58 työntekijää (mukaan lukien työnjohto).
Aliurakoitsijat mukaan lukien on Saumalaakso kouluttanut yhteensä noin 65 henkilöä.
Koulutus on liitetty myös osaksi talonrakentajan ammattitutkintoa.

Implementation

Nykyinen Rakenteiden saumaajan henkilösertifikaatti, entinen saumaustyökorttikoulutus sai alkunsa Saumalaakson hallituksen pj Boris Panschin toimesta, joka kontaktoi asiasta TTS työtehoseuraa. Syksyllä 2016 pidettiin ensimmäinen kokous, jossa suunniteltiin koulutuksen sisältöä yhdessä Saumalaakson Oy:n ja TTS työtehoseuran kanssa.

Rakenteiden saumaajan henkilösertifikaatti on kaikille avoin ja sen järjestää Työtehoseura yhteistyössä Saumalaakson koulutus- ja kehityskeskus Saumalaakso Academyn kanssa.

Teoriapäivä on yksipäiväinen. Teoriapäivää seuraa kirjallinen koe, joka kokelaan pitää läpäistä. Tämän jälkeen kokelas hankkii varsinaisen ammattitaidon saumaustöitä tekemällä. Kokelaalla on 18kk hankkia vaadittu ammattitaito ja suorittaa näyttökoe. Vasta, kun on suorittanut teoriakokeen ja näyttökokeen, saa Rakenteiden saumaajan henkilösertifikaatin.

Rakenteiden saumaajan henkilösertifikaattin myöntää Suomen Laatusertifiointi ry.

 

Kehitys päättyy tyytyväisyyteen. Tämän takia on jokaisen jatkuvasti haastettava itseään oppimaan uutta, uusia toimintatapoja ja kehittää omaa osaamistaan. Työnantajalle tärkein voimavara on osaavat ja motivoituneet työntekijät, ja siksi meihin satsataan. Koen tämän tärkeäksi oman ja yrityksen tulevaisuuden kannalta.

Marko Karapää - Chief Shop Steward
Impact
Excitement
Replicability
Chief Impact Builder at Solved - The Cleantech Company
Eetu
Review

The skills of employees are important as are the guarantees a certificate gives potential customers. The issue is how to create a norm for a business segment that everyone adheres to. In this case the certificate is not required and therefore it’s impact is relatively low at the moment.

In general educating employees and making sure their skill levels are of high standards are good planet acts as they raise the quality of work and also support the wellbeing of the workers.

About Eetu
I’m an enthusiastic, goal-driven, experienced, and inspiring change leader as well as an impact builder and communication professional. I have been leading and played major parts in many sustainability business concepts, design processes, and impact projects. I have been building tools for scaling up impact and business for the past decade at Solved, Helsinki Metropolitan Smart & Clean Foundation, and Siemens. My background comes from news journalism.

Responses