Luottamuksen rakentuminen heittäytymisen kautta

Oletko koskaan pysähtynyt miettimään, mitä sana ”luottamus” tarkoittaa? Olin vuonna 2012 kuuntelemassa Itä-Suomen yliopistolla kollegani väittelytilaisuutta ja silloin kuulin ensimmäisen kerran, mitä luottamuksella tarkoitetaan – ainakin hänen tutkimuksessaan, joka käsitteli luottamuksen rakentamista esimies-alaissuhteessa. Luottamus on sitä, että asettaa itsensä haavoittuvaksi toisen edessä. Ei sen enempää eikä vähempää.

“Luottamus on sitä, että asettaa itsensä haavoittuvaksi toisen edessä”

Usein kuulee puhuttavan siitä, miten luottamus on hyvien ihmissuhteiden perusta. Että todellista, syvää suhdetta ei voi syntyä, jos keskinäistä luottamusta ei ole. Itse uskon vahvasti, että tämä pitää paikkansa, koska ilman luottamusta emme ole valmiita kertomaan hullumpia ajatuksiamme, heittäytymään keskusteluihin omina todellisina itsenämme tai antamaan todellista palautetta ja kiitosta kollegoillemme.

Mutta miten luottamusta rakennetaan? Luottamus on kaksisuuntainen tie. On mielenkiintoista huomata, miten luottamus synnyttää luottamusta ja epäluottamus synnyttää epäluottamusta. Seuraavan kerran, kun juttelet jollekin luotetulle ystävälle, kerro hänelle jokin itsellesi herkkä asia. Todennäköisesti hän vastaa kertomalla sinulle jotakin itsestään, jota ei kertoisi, jos ei luottaisi sinuun. Mistä tämä johtuu? Ihmisiä ohjaa vahvasti vastavuoroisuuden periaate, ja tämä periaate koskee myös luottamusta. Mutta miten luottamusta voi synnyttää, kun olemme etäällä toisistamme?

Kaikki tuntevat vanhan kunnon ”luottamuskaatumisen”, joka tehdään tiimipäivissä ja joka menee aina silloin tällöin vihkoon, kun kollega ei olekaan valmiina ottamaan kiinni. Harjoituksen idea on hyvin simppeli, ja se perustuu edellä mainittuun luottamuksen määritelmään: ”minä asetan itseni haavoittuvaiseksi sinun edessäsi. Luotan siihen, että otat minut kiinni, kun kaadun”. Mutta miten me voimme kaatua toistemme syliin, kun olemme etäällä toisistamme? Kuka ottaa kiinni etäyhteyden välityksellä?

“Miten me voimme kaatua toistemme syliin, kun olemme etäällä toisistamme? Kuka ottaa kiinni etäyhteyden välityksellä?”

Google julkaisi vuonna 2015 kaksi vuotta kestäneen tutkimuksen liittyen tiimien tehokkuuteen. Kaikista tärkein tekijä tehokkaan tiimin kannalta oli psykologisen turvallisuuden saavuttaminen: ihmiset kokivat voivansa ottaa riskejä ja olla haavoittuvaisia toisten tiimin jäsenten edessä.

Amy Edmondson, joka tunnetaan psykologisen turvallisuuden tutkimuksen uranuurtajana kuvaa tilannetta, jossa monet tiimien jäsenet ovat. Suurin osa joutuu ”manageeraamaan” omaa imagoaan muille tiimin jäsenille, joka on haitallista suoriutumisen kannalta. Mitä enemmän me voimme olla oma itsemme, sitä parempia tuloksia voimme saavuttaa. Mutta voisiko tätä ”itsenäolemisen prosessia” jotenkin edesauttaa työpaikoilla?

Paras tapa, jonka olen keksinyt tähän on se, että ihmisille annetaan mahdollisuus heittäytyä ja kertoa, keitä he todella ovat silloin, kun työminä jätetään narikkaan ja pääsemme liikkumaan omassa turvallisessa ympäristössämme. Kun pääsemme kertomaan itsestämme, omista salaisista taidoistamme ja osoittamaa kiitosta ja arvostusta kollegoitamme kohtaan, voimme luoda luottamusta myös etäältä. Tässä tehtävässä Etä-tykypäivä on palvellut äärimmäisen hyvin: kun ihmiset saavat oman kodin rauhassa kuvata erilaisia haasteita, he ovat valmiita kertomaan itsestään paljon enemmän kuin perinteisessä työympäristössä – ja vielä ihan selvin päin!

Luottamusta voi rakentaa monella tavalla, mutta korona-aikana, kun emme voi tehdä sitä kasvotusten, kaikki keinot sosiaalisen koheesion ja yhteisen hengenluomiseen ovat paikallaan. Uskallatko sinä heittäytyä?

Juho Nenonen
Sportspot
Co-Founder

ETÄ-TYKYPÄIVÄ

SPORTSPOT ON PLANET COMPANY

Related Articles

Responses