Planet Companyn periaatteet

Planet Companyn yritysperiaatteet:

 

1. Yrityksen priorieetit

Yritys on määrittänyt strategisen lähestymistapansa kestävyyttä kohti ja asettanut tavoitteita ja toimintaperiaatteita ohjatakseen toimintaa.

2. Kokemusten jakaminen

Yritys jakaa kestävän kehityksen tekonsa ja kokemuksensa, ja osallistuu suurempienkin kestävien yritystekojen kehittämiseen.

3. Tuloksista tiedottaminen ja kommunikointi

Yritys mittaa kestävän kehityksen tekojensa suorituskykyä ja ilmoittaa tuloksista julkisesti.

4. Avoimuus huolenaiheille

Yritys vastaanottaa, ratkaisee ja vastaa työntekijöiden, asiakkaiden, välittäjien ja yleisön huolenaiheisiin.

5. Jatkuva kehitys

Yritys sitoutuu jatkuvasti kehittämään kestävää suorituskykyään.

 

Kaikki Planet Companyn vaikuttaja-, jäsen-, ja johtajayritykset ovat hyväksyneet nämä periaatteet.

Related Articles

Vuoden vastuullisuusteko 2023 -kilpailun aikataulu

Vuoden vastuullisuusteko 2023 -kilpailun tarkoituksena on nostaa positiivisella tavalla esille vaikuttavia kestävän kehityksen tekoja, ja inspiroida muita toimijoita mukaan. Hyödyntämällä Planet Company palvelua saadaan lisää vaikuttavuutta vastuullisuusviestinnälle uskottavasti, läpinäkyvästi ja ymmärrettävästi. Lisäksi organisaatiot tavoittavat uusia sidosryhmiä konkreettisten tekojen kautta.

Responses