Target

Lappiporras – Ympäristovastuu

Ympäristövaikutusten hallinta on osa Lappiportaan päivittäistä toimintaa. Lappiportaan tavoitteena on valmistaa vuosikymmenten ajan kestävä puuporras ympäristöä kunnioittaen.

 

Päivittäisessä toiminnassamme tavoitteenamme on huomioida

 • Energian käyttö
 • Ilman laatu
 • Ympäristöystävälliset menetelmät
 • Ekologiset ratkaisut
 • Hiilijalanjälki
 • Kiertotalous

Porrastuotannossa otamme huomioon luonnon resurssien säästämisen.

Päivittäisellä toiminnalla kannamme vastuun henkilöstöstämme ja ympäristöstä tulevaisuutta ajatellen

 • Kotimaisuus
 • Energia
 • Kierrätys
 • Yhteistyökumppanit
 • Materiaalivalinnat
 • Ekologisuus
 • Kestävyys

Lappiportaan toiminnassa olemme tehneet valintoja, joiden takana ylpeänä seisomme. Tuotannostamme valmistetaan asiakkaille turvallinen ja kestävä porras.

Materiaalina  massiivipuu on hiilijalanjäljeltään pienempi, kuin vaihtoehtoiset materiaalit esim. betoni tai metalli. Puu on terveellinen , turvallinen materiaali ja tämän päivän trendeissä päiväpäivältä suositumpi.

Lappiportaat valmistetaan valvotuissa olosuhteissa, täyttäen ympäristöministeriön asettamat porrastuotejärjestelmien laatu vaatimukset. Portaiden vaatimusten mukaisuuden osoitetaan Inspecta Sertifiointi Oy:n valvomalla sertifikaatilla nro. 10324-02.

 • Kotimaisuus on Lappiportaan arvoista tärkeimpiä. Pyrimme keskittämään ostot kotimaisille toimijoille. Yhteistyökumppanimme olemme valinneet harkiten. Merkittävä osa raaka-aineistamme tuodaan lähialueilta, jotta kuljetusmatkat olisivat mahdollisimman lyhyet.  Toimittaja valintaan on vaikuttanut toimittajan kapasiteetin mahdollisuus toimittaa riittävän isoissa toimituserissä – näin kuljetuskertojen määrä saadaan pienennettyä. Emme käytä maalatuissa portaissa kaukaa tuotuja lehtipuita tai pinnoitettuja levyjä, hyödynnämme teollisuuden mahdollisuudet poistaa maalausta häiritsevät oksat.
 • Lappiportaalle on myönnetty Avainlippu merkki. Merkki on osoitus kotimaisesta tuotteesta ja työstä. Portaat valmistetaan Kemissä, josta on hyvät kuljetusyhteydet ympäri Suomen. Portaat pakataan siten että ne ovat kuljetuksen ajaksi päälle lastattavissa, tämä mahdollistaa muiden rahtitavaroiden kuljettamisen samassa kuormassa.
 • Huomioimme tuotannossamme sekä raaka-ainevalinnoissamme luonnonvarojen säästämisen sekä tehokkaan raaka-ainekäytön, “isosta puusta ylijäävät pienempiin osiin”. Sarjavalmistuksessa pystymme minimoimaan hävikin. Puujäte ja puru toimitetaan energiatuotantoon paikalliselle energiayhtiölle. Tuotannosta syntyy vain vähän jätettä. Kaikki tuotannosta syntyvä jäte lajitellaan ja kierrätetään.
 • Porraspakkaukset valmistamme puutavarasta, joka täyttää ISPM 15-standardien asettamat vaatimukset. Pakkauksissamme on viralliset ISPM 15 leimat. Standardin vaatimuksena on että puinen pakkausmateriaali on kuoretonta, käsiteltyä kasvintuhoojien torjumiseksi sekä merkittyä standardin mukaisella merkinnällä. Porras pakkaus suojataan uusioraaka-aineesta valmistetulla kalvolla, sekä pahvi kannella joka on ekologisesti uusiutuvista luonnonvaroista valmistettu ja täysin kierrätettävää.
 • Tehtaamme työntekijöille sekä ympäristölle takaamme hyvän ilmanlaadun. Porrastehtaamme ei tarvitse ympäristölupaa, koska liuotinvapaa tuotanto ei aiheuta päästöjä. Vältämme vaarallisten kemikaalien käyttöä. Lappiportaalla on käytetty yli 10 vuoden ajan vesiohenteisia pintakäsittelyaineita. Myös kaikki liimat ovat liotinvapaita. Tehtaassamme on koneellinen ilmanvaihto sekä laitekohtaiset purunpoistot hiukkassuodattimineen puupölyn poistamiseen ilmasta.

 

Planet Acts related to this Target

Responses