Act

Lappiporras – lämmitys omalla pellettivoimalaitoksella

Sustainable materials (kg)
140000

Käytämme omaa puupellettivoimalaitosta tehtaamme sekä pintakäsittelylinjastomme lämmityksen energiantuottajana.

Pelletti on 100% puuta, kotimainen ja uusiutuva energianlähde.

Pellettimme tulevat Ylivieskasta ProPellet Oy:ltä johon pelletti tuotetaan paikallisesta raaka-aineesta, valmistuksen ympäristökuormitukset ovatkin varsin vähäisiä. Otamme vastaan myös ylijääneet pelletit, lähialueen muiden pellettivoimalaitoksille mahtumattomista kuormista.

Purpose

Lappiporras on käyttänyt omaa pellettivoimalaitosta lämmityksen energian tuottajana vuodesta 2013.

Käyttämällä puupellettiä pyrimme omalta osaltamme pienentämään ympäristökuormitusta. Puupelletti valmistetaan puunjalostuksesta tulevista sivutuotteista, kuten puupurusta ja höylän lastusta.

Results

Pellettivoimalaitos on rakennettu tehtaallemme vuonna 2013. Jo kymmenen vuoden ajan olemme käyttäneet uusiutuvaa energiaa tehtaamme lämmityksessä ja vähentäneet hiukkaspäästöjä.

Vuoden 2022 aikana Lappiportaalle on toimitettu 140tn. pellettiä, tämä vastaa 63 000 l öljyä, vuonna 2021 vastaavat määrät olivat 165 tn. / 74 250 l (laskentana käytetty kaavaa: 1 tn puupellettiä vastaa lämpöarvoltaan noin 450 litraa öljyä).

Implementation

5300m² tehtaan sekä pintakäsittelylinjamme lämmitys sähköllä tai öljyllä ei ole taloudellisesti tai ympäristöä ajatellen tehokasta ja järkevää. Oman puupellettivoimalaitoksen myötä voimme tuottaa ekologista energiaa. Hiilineutraali energiantuotanto on askel kohti puhtaampaa maailmaa. Käyttämällä puupellettiä polttoaineiden tuotanto tuottaa myös lisää työpaikkoja Suomeen sekä parantaa Suomen omavaraisuutta energian suhteen.

 

Impact
Excitement
Replicability
Waiting for the first expert review.

Responses