Act

FabPatch Vaatelaastari – Paikkaamisen vallankumous!

Products (pcs)
800 000

Korjaaminen on aito arjen ekoteko, josta FabPatch Vaatelaastari tekee helppoa!

Kolmessa vuodessa yli puoli miljoonaa tekstiiliä ja vaatetta on korjattu FabPatch Vaatelaastarin avulla. Se on suomalaisten äitien innovaatio, hankaamalla kiinnitettävä korjauspaikka, jonka avulla tekstiilien käyttöiän jatkaminen onnistuu missä ja milloin tahansa, helposti, tyylikkäästi ja vastuullisesti.
Arjen tarpeesta kehitetty Vaatelaastari vähentää korjaamisen esteitä, jotka ovat tutkitusti korjaamisen vaikeus (taitojen puute) ja korjauspalveluiden saavutettavuus sekä niiden suhteellisen korkea kustannus. Helppona DIY-tuotteena Vaatelaastari mahdollistaa kuluttajille omien tuotteidensa korjaamisen, jolloin heistä tulee tärkeä osa kiertotalouden ja kestävämmän kulutuksen ekosysteemiä. Kuluttajista tulee tuottajakuluttajia (consumer to prosumer), joka kannustaa ja inspiroi heitä tuotteen käyttöiän pidentämiseen ja täten kulutuksen kohtuullistamiseen ja päästöjen sekä luontokadon vähentämiseen.

Purpose

Uskomme, että jo käytössä oleva vaate ja tekstiilituote on ekologisin valinta. FabPatch Vaatelaastari on kehitetty, jotta kuluttajilla olisi helppo, nopea ja vastuullinen tapa korjata vaatteitaan ja tekstiilejään.

Tekstiili- ja muotialan ilmastopäästöistä lähes 90 % aiheutuu tekstiilikuitujen ja materiaalien tuotannosta. Tuotannon jälkeen seuraavaksi merkittävin päästölähde on tekstiilien käyttövaihe. Tuotteiden käyttöiän tuplaamalla vähennettäisiin noin 46 % tekstiili- ja muotialan päästöistä (STJM, 2021).

Kiertotalous on tärkeässä roolissa ympäristöhaittojen, luontokadon ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Haluamme osaltamme edistää jätehierarkian alkupäätä, jossa ensisijaisesti edistetään jo olemassa olevan tuotteen käyttöiän pidentämistä sen alkuperäisessä tarkoituksessa.

 

 

Results

Ensimmäinen FabPatch Vaatelaastari -mallisto tuotiin markkinoille huhtikuussa 2019. Tänään Vaatelaastareita on myyty yli 800 000 kappaletta ja myyntitoimijoita on jo yli 700 oman verkkokaupan lisäksi. Saavutettavuus kasvaa siis alati ja mahdollistaa kaiken ikäiset kuluttajat FabPatch Vaatelaastarien käyttäjiksi.

Tuotekehitys on yhteisöllistä ja jatkuvaa. Jatkamme arvojemme viitoittamalla, vastuullisuutta, aitoutta ja innovatiivisuutta korostavalla polulla ja kannustamme kaikkia mukaan korjaamisen kärkijoukkoihin! Tavoitteemme on kasvaa kansainväliseksi toimijaksi.

Asiakasryhmät ovat laajentumassa lapsiperheistä myös kasvavasti ulkoilu- ja urheiluympäristöihin, sekä kuluttajiin, joilla on aktiivinen ja vastuullinen elämäntapa. Ihmisten jatkuvasti kasvava ympäristötietoisuus ja vastuullisuus laajentaa asiakassegmentointiamme alati. Myös näkyvän korjauksen estetiikan positiivisen mielikuvan nousu pukeutumistrendeissä, lisää kiinnostusta tuotteiden korjaamiseen ja paikkaamiseen.

Osana EU komission Kiertotalouden toimintasuunnitelmaa (2020) ja Suomen Valtioneuvoston Uusi Suunta -kiertotalousstrategiaa (2021), sekä Suomen hiilineutraalitavoite vuoteen 2035 mennessä, edistävät näiden valtion ohjauskeinojen myötä meidän tavoitteita toiminnassamme. Mahdollistamme tekstiilijätteen vähentämistä kuluttajalähtöisesti, kun tuotteet pysyvät pidempään niiden alkuperäisessä käyttötarkoituksessa.

Implementation

FabPach Vaatelaastarin toiminta on vastuullista ja tuotteet suunnitellaan ja tehdään Suomessa. Yrityksenä olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Tavoitteen 12. mukaisesti pyrimme tuotanto- ja kulutustustapojen kestävyyden tukemiseen. Olemme sitoutuneet ILO:n Code of Conductiin ja edellytämme sitä myös partnereiltamme.

Seuraamme jatkuvasti uusien, ekologisesti kestävien sekä vastuullisten materiaalien kehitystä ja otamme uusia materiaaleja testiin ja tuotantoon sitä mukaan kun niitä kaupallistetaan ja tuodaan myös pienten yritysten saataville. Tuotekehityksemme on jatkuvaa ja osallistavaa. Tuotesuunnittelumme pohjautuu Circular Design-periaatteisiin. Tuotantomme on kotimaassa ja käytämme mahdollisuuksien mukaan pientoimijoita tuotantoketjussamme.

Vaatelaastari täyttää Euroopan kemikaalilainsäädännön vaatimukset eikä siinä käytetty liima sisällä ihmisten tai ympäristön terveydelle haitallisia aineita. Tuotteen liimassa ei ole käytetty eläinperäisiä ainesosia eikä sitä ole testattu eläinkokein. Pyrimme minimoimaan kemikaalien käytön tuotannossamme. Vaatelaastarin liima ei sisällä liuotinaineita, joten se on monia perinteisiä itsekiinnittyviä tekstiilipaikkoja ekologisempi vaihtoehto. Vaatelaastarin pussin muovi on valmistettu Suomessa 100% uusiutuvasta luonnonvarasta, sokeriruo’osta. Uudelleensuljettava pussi on myös uudelleenkäytettävä. Ripustinpahvimme on valmistettu Suomessa EU Ecolabel merkitystä kartongista.

Uskomme myös vahvasti yrityksien ja eri toimijoiden väliseen ekosysteemiseen yhteistyöhön. Kiertotalous kasvaa ja kehittyy yhdistämällä voimat ja taidot eri toimijoiden välillä. Olemme tehneet useita erilaisia yritysten välisiä yhteistyökampanjoita ja monia kustomoituja mallistoja.

Autamme osaltamme myös osallistumalla hyväntekeväisyyskampanjoihin ja tapahtumiin. Olemme osallistuneet mm. POW (Protect Our Winters) kanssa kampanjoimaan säilyttääksemme pohjoisen talvet ja hidastamaan ilmaston lämpenemistä. Yhteistyötuotteidemme myyntiosuudesta lahjoitamme osan ilmastotyöhön. Taloudellinen ja sosiaalinen vastuu ilmenee toiminnassamme työllistämällä suomalaisia designin ammattilaisia yhdistämällä uudella ja innovatiivisella tavalla kiertotalouden ja luovan alan. Meille on myönnetty oikeus käyttää Design from Finland -merkkiä. Tuotantomme pohjautuessa kotimaahan, tuomme työtä Suomeen.

FabPatch Vaatelaastari on mukana kuratoituna tuotteena ostavastuullisesti.fi -portaalissa, sekä valittu Sitran Kiertotalouden kiinnostavimmat 2.0 -listalle vuonna 2021.

Tuotamme jatkuvasti vastuullisuusviestintää kanavissamme ja sosiaalisessa mediassa. Haluamme näin osaltamme lisätä kuluttajien mahdollisuuksia ja tietoisuutta osallistua kestävämpään kulutukseen. Pyrkimyksemme on myös jatkossa tarjota vastuullisuus- ja kiertotaloustietoa yhteistyökumppaneillemme ja medialle.

#paikkaushaaste on ekosysteeminen toiminta kuluttajien kanssa. Se on:

  • kampanja, joka kannustaa jatkamaan vaatteiden ja varusteiden käyttöikää.
  • vuonna 2019 lanseerattu haaste on Vaatelaastarin ylläpitämä, mutta kannustaa kaikenlaiseen paikkaamiseen, jopa reikäisen vaatteen käyttämiseen, tekstiilijätteen vähentämiseksi.
  • haasteeseen osallistutaan jakamalla lupaus tai kuva paikkauksesta tunnisteella #paikkaushaaste.
  • #paikkaushaaste -kampanjaan ovat osallistuneet mm. Suomen Olympiakomitea, Ilmasto Areena, Metsola ja monet muut kumppanimme.
  • #paikkaushaaste osallistaa kuluttajat ja tekee heistä tuottajakuluttajia, jotka voivat osaltaan vaikuttaa kestävämpään kulutukseen.

Jatkamme alati ekosysteemistä toimintaa ja uskomme vahvasti Repair Revolution -kasvuun yhteistyön ja vastuullisuusviestinnän kautta.

Impact
Excitement
Replicability
Waiting for the first expert review.

Responses