Category: Sustainable Products

Saumalaakso – Missiona toimia alan vastuullisena edelläkävijänä nyt ja jatkossa

Saumalaakson missiona on toimia alan vastuullisena edelläkävijänä nyt ja jatkossa. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että toimimme taloudellisesti kannattavasti, kehitämme aktiivisesti alaa ja sen koulutusta, ja vaadimme laatua materiaaleilta sekä työntekijöiltä.

Partners