Social

Planet Act #2
Remote Online Well-being Day

Employees
27
having an opportunity to participate
Employees
27
having an opportunity to participate
+ 1
+ 1
+ 1
Share the Planet Act and help it spread
Joined 2
Committed 0

An online well-being day is an act where a well-being day, team day, or other joint day for employees is organised online at people’s homes, enabling an employer to take care of their employees during challenging times.

By doing it all online, an employer can protect employees in the case of an epidemic, pandemic, bad weather or natural disaster where staying at home is preferable.

The goal of the online well-being day is to create good feelings and spirit among employees in situations where people and team members just can’t physically be in the same space with others.

Hyvinvointipäivä etänä

Hyvinvointipäivä etänä on teko, jossa työntekijöiden hyvinvointipäivä, tiimipäivä tai muu yhteinen päivä järjestetään verkossa ihmisten kodeissa, jolloin työnantaja voi huolehtia työntekijöistään mm. haastavina aikoina.

Toteuttaen hyvinvointipäivän verkossa, työnantaja voi suojata työntekijöitä epidemian, pandemian, huonon sään tai luonnonkatastrofin sattuessa silloin kun kotona oleskelu on suositeltavaa.

Teon tavoitteena on lisätä hyvää fiilistä ja ryhmähenkeä työntekijöille tilanteissa, joissa ihmiset ja tiimin jäsenet eivät voi olla fyysisesti samassa tilassa keskenään.

Sustainable
Development Goals
(SDGs)
  • Good Health and Well-being
  • Decent Work and Economic Growth

This Planet Act is supported by 5 change makers.