Target

Koovee ry – ympäristöohjelma 2023-2025

Kestävyysmurroksen aikana sosiaalinen ja ekologinen vastuullisuus on enenevässä määrin välttämätön ja olennainen osa minkä tahansa organisaation toimintaa. Urheilulajien ja harrastusmahdollisuuksien säilymisen edellytyksenä on ilmastonmuutoksen hillitseminen sekä pitkäaikaisten, kestävien valintojen tekeminen. Vastuullisuuden kartoittaminen ja ympäristöohjelma antavat kehyksen jonka mukaisesti  toimimalla Koovee voi parantaa organisaationsa ekologisuuden tasoa sekä toimia resurssitehokkaammin. Koovee toimii eri tiloissa vuokralaisena niin hallinto- kuin myös itse liikuntatoiminnan järjestämisen osalta. Koovee on laadukas liikunta- ja urheiluseura, jossa monen lajin harrastajat, kilpailijat ja  huippu-urheilijat kohtaavat. Seura tarjoaa liikuntaa kaiken ikäisille.

Ympäristökatselmusten ja -ohjelman avulla pystytään lisäämään:

  • energia- ja materiaalitehokkuutta,
  • vakauttamaan organisaation taloutta,
  • lisätä ympäristöystävällistä ajattelua ja
  • taata seuran sekä urheilulajien jatkuminen.

Kooveen ympäristöohjelma on määräaikainen ja sen kesto on 3 vuotta. Ympäristöohjelmaa ja -strategiaa tullaan jatkossa päivittämään säännöllisesti. Päivittäminen perustuu ohjelman toteutumisen seurantaan. Lisäksi nykyisiä kestävää kehitystä ja ekologisuutta edistäviä toimia tullaan jatkamaan ja kehittämään entisestään.

Tutustu Koovee ry:n ympäristöohjelmaan tarkemmin klikkaamalla tästä

Planet Acts related to this Target

Responses