Target

Berner – Huolehdimme henkilöstämme

HENKILÖSTÖVASTUU PERUSTUU ARVOIHIMME

Arvoihimme – työ rehellisyys ja ihminen – perustuvat henkilöstökäytäntömme ja periaatteemme luovat perustan henkilöstövastuulle. Yhteiset käytäntömme ohjaavat toimintaamme muun muassa rekrytoinnissa, perehdytyksessä, johtamisessa, henkilöstön kehittämisessä ja palkitsemisessa.  Berner-konsernin eettiset toimintaohjeet (Code of Conduct) kuvastavat arvojamme, jotka ohjaavat meitä  kaikessa päivittäisessä toiminnassamme kaikissa toimintamaissamme.

TYÖTURVALLISUUS JA HYVINVOINTI

 • Nolla tapaturmaa.
 • Sairauspoissaoloprosentti pysyy alle 3:n. Tuotannon ja logistiikan sairauspoissaoloprosentti korkeintaan 5,5 Tuki- ja liikuntaelinpoissaolojen määrä vähenee.
 • Ei uusia ammattitautitapauksia tai työperäisiä sairastumisia.
 • Vähintään yli 3,5:n keskiarvo kaikilla työhyvinvointitutkimuksen osa-alueilla.

YHDENVERTAISUUS JA MONIMUOTOISUUS

 • Miesten ja naisten väliset palkat ovat samoissa tehtäväluokissa samansuuruiset.
 • Ei syrjintätapauksia.

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

 • Henkilöstösuunnitelmat on tehty jokaiselle  iiketoimintaalueelle sisältäen konkreettisen osaamisen kehittämisen suunnitelman.
 • 100%:a henkilöstämme käy suorituksen arvioinnin ja kehityskeskustelun vuosittain.

JOHTAJUUDEN KEHITTÄMINEN

 • Johtajuusindeksi vähintään Suomen esimiesnormin tasolla (74,2) ja johtoryhmän esimiesnormi vähintään 75.
 • Kaikki uudet esimiehet ovat saaneet riittävät valmiudet esimiestyöhön.
 • Työntekijöiden vaihtuvuus ei johdu esimiestyöstä.

Planet Acts related to this Target

Responses