Act

Veritas – 100% vihreä energia kiinteistöissä

Reduced CO2e (tCO2e)
1 511

Kaikki Veritaksen kiinteistöissä käytetty energia on kesäkuun 2022 alusta alkaen ollut päästötöntä. Lämmitysenergiaa on vaihdettu uusiutuviin energianlähteisiin erityisesti vuodesta 2021 lähtien.

Read in another language:

Purpose

Rakennusten käytönaikainen energiankulutus muodostaa noin 75 prosenttia koko Suomen rakennetun ympäristön vuotuisesta hiilijalanjäljestä. Ympäristöystävällisen energian valitseminen onkin siis yksi tehokkaimmista keinoista pienentää ilmastopäästöjä.

Results

Veritaksen kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä on saatu viime vuosien aikana pienettyä merkittävästi. Vuonna 2020 Veritaksen kiinteistöjen hiilidioksidipäästöt olivat 2070,0 tCO2. Vuoden 2021 aikana päästöjä vähennettiin 73 prosentilla ja hiilidioksidipäästöt kiinteistöistä olivat 558,9 tCO2.

Tavoitteena oli päästöttömän energian käyttö kaikissa kiinteistöissä vuoteen 2025 mennessä, ja se on nyt saavutettu. Nyt tavoitteena on kiinteistöjen hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Vielä muutama vuosi sitten huomattava osa kiinteistöjen päästöistä aiheutui lämmitysenergiasta. Uusiutuvan energian ansiosta kiinteistöjen kokonaispäästöt ovat pudonneet merkittävästi.

Implementation

Veritaksen kiinteistöissä on tehty energiankulutusseurantaa jo vuodesta 2001. Energiankulutuksella on suora yhteys kiinteistöjen hiilijalanjälkeen ja sen myötä ympäristövaikutuksiin. Päästöjä on vähennetty muun muassa päivittämällä kaikki kiinteistöissä käytettävä sähköenergia uusiutuvaksi, rakentamalla olemassa oleviin kohteisiin aurinkovoimaloita sekä hyödyntämällä uudiskohteissa maalämpöä.

Veritaksessa ollaan siirrytty uusiutuvaan kaukolämpöön kiinteistöissä sitä mukaa, kun se on eri puolilla Suomea ollut mahdollista. Keväällä 2022 Kokkolan kiinteistöjen lämpösopimukset saatiin päivitettyä vihreään kaukolämpöön ja sen myötä viimeistenkin kiinteistöjen lämmitysenergia on nyt uusiutuvaa.

Teemme edelleen aktiivisesti myös muilta osin töitä kiinteistösijoitustemme hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Tavoitteenamme on saada kaikki omistamamme kiinteistöt täysin hiilineutraaleiksi vuoteen 2030 mennessä.

Impact
Excitement
Replicability
Waiting for the first expert review.

Responses