Environment

Planet Act #6
Taimiteko Seedling Action

200 000
Planted Trees
200 000
Planted Trees
+ 9
+ 9
+ 9
Share the Planet Act and help it spread
Joined 1
Committed 0

Taimiteko (i.e. Seedling Deed) is a good deed for the environment and for employing young people.

The aim of planting trees is to employ young Finns and to increase the carbon sinks of Finnish forests. Young people get summer work experience by planting seedlings in areas that have not been in active forestry or agriculture use for decades, or that have ceased to act as peat production areas. Taimiteko uses spruce and pine seedlings.

Taimiteko’s goal is to plant 10,000 hectares of new forest by 2030, which means a total amount of about 20 million new trees. Taimiteko started in the spring of 2019 and by the end of 2020 the young people employed by Taimiteko have planted almost 200 000 new trees, which means over 80 hectares.

Taimiteko työllistää suomalaisia, pääasiassa alle 18-vuotiaita nuoria ja lisää suomalaisten metsien hiilinieluja.

Nuoret istuttavat puuntaimia alueille, jotka eivät ole olleet aktiivisessa metsä- tai maatalouskäytössä vuosikymmeniin. Lisäksi puuntaimia istutetaan turvetuotannosta poistuneille maa-alueille. Puulajeina käytetään mäntyä ja kuusta.

Taimiteon tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa yhteensä noin 20 miljoonaa puuta. Taimiteko pilotoitiin keväällä 2019 ja vuoden 2020 loppuun mennessä on istutettuna reilut 80 hehtaaria eli hieman vajaa 200 000 puuntaimea.

Sustainable
Development Goals
(SDGs)
  • Good Health and Well-being
  • Decent Work and Economic Growth
  • Climate Action
  • Life On Land

This Planet Act is supported by 13 change makers.