Act

Suomen Paralympiakomitea – Vammaiset vaikuttajiksi

Participants
52

Vammaiset vaikuttajiksi (2021–2022) on Suomen Paralympiakomitean järjestämä ja Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, joka tarjoaa koulutusta vammaisille henkilöille, jotka haluavat toimia liikunnan ja urheilun vaikuttamistehtävissä. Hanke koostuu kahdesta erillisestä koulutusohjelmasta, joista molempiin valittiin 13 motivoitunutta osallistujaa.

Purpose

Vammaiset vaikuttajiksi -hankkeen tarkoituksena on ollut tarjota koulutusmahdollisuus vammaisille henkilöille urheilun ja liikunnan vaikuttamistehtäviin. Hankkeen tavoitteena on ollut edistää vammaisurheilun kehittämistä ja näkyvyyttä sisältä päin.

Results

Vammaiset vaikuttajiksi -hanke on tarjonnut vaikuttajakoulutuksen ja henkilökohtaisen mentorin kolmelletoista koulutukseen osallistujille. Hanke on tarjonnut koulutetuille samanhenkisen yhteisön, jossa kehittää omia valmiuksia edistää liikunnan ja urheilun yhdenvertaista toimintakulttuuria. Hankkeeseen osallistuneista henkilöistä useampi on pyrkinyt jo hankkeen aikana liikunnan, urheilun ja yhteiskunnan päätöksenteon paikoille.

Implementation

Hanke on koostunut kahdesta koulutusohjelmasta, joista ensimmäinen koulutusjakso järjestettiin vuoden 2021 ja toinen vuoden 2022 aikana. Koulutuksen runkona toimi viisi viikonloppuina järjestettävää lähijaksoa, joiden välillä yhteydenpito tapahtui vapaamuotoisten etätapaamisten kautta. Hanke sisälsi asiantuntijoiden ja vaikuttajien pitämiä webinaareja, joissa käsiteltiin laajasti yhdenvertaisuutta liikunta- ja urheilukulttuurissa. Vammaiset vaikuttajaksi -hanke on tarjonnut
jokaiselle osallistujalle oman mentorin koulutusjakson ajaksi.

Hankkeessa koulutettiin 26 henkilöä ja 26 mentoria vuosina 2021-2022.

Impact
Excitement
Replicability
Waiting for the first expert review.

Responses