Act

Suomen Paralympiakomitea – Hyvät muuvit

Participants
1 681

Hyvät muuvit – hanke (2019–2022) on kehittänyt lähiliikunnan konseptia Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Pirkanmaalla sekä parantanut vaikeavammaisten henkilöiden ja mielenterveyskuntoutujien vapaa-ajan liikuntamahdollisuuksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö on rahoittanut Suomen Paralympiakomitean järjestämää hanketta liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisena kehittämishankkeena. Pääyhteistyökumppanina on toiminut Aspa-Säätiö.

Purpose

Hyvät muuvit -hankkeessa on etsitty uudenlaisia yhteistyömalleja kuntien erityisliikunnanohjaajien ja paikallista liikuntatoimintaa tarjoavien tahojen yhteistyönä. Hankkeen tavoitteena on ollut luoda ja levittää hankkeen aikana luotuja toimintamalleja niin yhteistyökumppaneille kuin muihin asumispalveluihin ja tukitoimintoihin Suomessa.

Results

Hyvät muuvit -hankkeella edistettiin yhdenvertaisia liikuntamahdollisuuksia sekä vahvistettiin asiakkaiden ja työntekijöiden yhteistoimijuutta. Hankkeessa kehitetyt toimintamallit ovat luoneet uusia hyvinvointia ylläpitäviä liikuntamuotoja, jotka tukevat sekä asiakkaita että heidän kanssaan työskenteleviä henkilöitä. Hankkeessa luotiin liikkujapersoonat eli visuaaliset kuvaukset erilaisista kohderyhmistä sekä Helmi-malli aktiivisuuden ja liikkumisen edistämiseksi.

Implementation

Hankkeessa mukana olevissa asumispalveluissa, päivätoimintayksiköissä, klubitaloyhteisössä ja mielenterveysyhdistyksen kohtaamispaikoissa on toteutettu aktiivisuutta ja liikkumista lisäävä kokeilujakso. Kokeilujakso alkoi asiakasymmärrysvaiheella, jonka aikana järjestettiin yhteiskehittämistyöpajoja asiakkaille ja työntekijöille. Kokeilujakso oli kolmen kuukauden mittainen pilotti, jota seurattiin ja jonka aikana aikana pilotoinnin toiminnan juurtumista arkeen tuettiin.

Lisäksi avoimella kutsuperiaatteella toteutettiin erilaisia liikunta- ja kokeilutapahtumia kaikilla kolmella pilottialueella. Kumppaneita hankkeessa Aspa-Säätiön lisäksi olivat Aspa Palvelut Oy (Aspa-kodit Liljalaakso, Sillanpää, Valtti ja Nahkuri), Mielenterveyden keskusliitto, MTY Friski Tuult ry, Kotokampuksen Kunnari, Sopimusvuori ry:n Näsinkulman Klubitalo, Valkeakosken kaupungin mielenterveyspalveluiden Kipinä ja CP-liiton Halisten palveluasunnot.

Hanketapaamiset saavuttivat neljässä vuodessa 1681 osallistujaa.

Impact
Excitement
Replicability
Waiting for the first expert review.

Responses

  1. Many S9 Game APK platforms have a strong community of gamers who share tips, reviews, and support. Users can benefit from this community by getting help with difficult game levels, discovering new games, and sharing their own experiences https://s9game.cc/.