lehtiä
Act

Suomen Ekoyrittäjät ry – Edistää pienten ja keskisuurten yritysten ympäristöystävällistä liiketoimintaa

Participants
100

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ympäristövastuullista pientä ja keskisuurta yritystoimintaa. Yhdistyksen jäsenet ovat sitoutuneet toiminnassaan noudattamaan vastuullisen yritystoiminnan ekoeettisiä periaatteita.

Jäsenyys Suomen Ekoyrittäjissä tarjoaa mm. verkostoitumista muihin alan yrityksiin ja organisaatioihin sekä oikeuden käyttää yhdistyksen jäsenmerkkiä yrityksensä nimen yhteydessä. (Jäsenmerkki löytyy myös englanniksi)

 

Read in another language:

Purpose

Ekologisesti vastuullinen yritystoiminta ottaa huomioon toiminnan vaikutukset ympäristöön. Tuotteen tai palvelun turvallisuuteen ja sen ympäristövaikutuksiin kiinnitetään huomiota sen koko elinaikana: tuotanto, käyttö ja hävitys. Lisäksi yrityksellä on sosiaalinen vastuu sidosryhmistään.
Yritystoiminnan vastuullisuutta on pystyttävä jotenkin arvioimaan, joten arvioinnin pohjaksi on luotava sääntöjä.

Suomen Ekoyrittäjät ry haluaa koota yhteen Suomen ympäristövastuullisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotta myös kuluttajien polku löytää ekoyrittäjiä helpottuisi.

Results

Jäsenistöä on tällä hetkellä noin 100.

Implementation

Yhdistys järjestää ja tarjoaa jäsenilleen mm. webinaareja ja/tai koulutusta ympäristövastuullisesta yritystoiminnasta, sekä ottaa toiminnassaan huomioon ajankohtaisia asioita. Yhdistyksellä on aktiivinen Instagram-tili, jossa jaetaan tietoa jäsenistä ja myös yleistä ajankohtaista infoa ekologisten asioiden ympäriltä.

Impact
Excitement
Replicability
Waiting for the first expert review.

Responses