Act

Sinebrychoff – KOFF Jouluolut tulee nyt kahdelta uudistavan viljelyn tilalta

Hectares
65

Suomen vanhin ja suosituin, jo 15. kerran pellolle jäljitettävä jouluolut, on tänä vuonna valmistettu kahden uudistavan viljelyn tilan mallasohrasta. Ohra on kasvatettu Sirkku Puumalan ja Patrick Nyströmin Carbon Action -tilalla Vihdistä ja Antti Finskasin tilalla Iitin Vuolenkoskelta. KOFF Jouluolut on Itämeri-ystävällinen olut.

Read in another language:

Purpose

Sinebrychoff tuli hiilineutraaliksi panimoksi 2021. Tämän oman tavoitteemme saavutettuamme käännämme kestävän kehityksen katsettamme arvoketjussa eteen- ja taaksepäin – kuten mallasohranviljelijöihimme ja uudistavaan viljelyyn. Samaan aikaan emoyhtiömme Carlsberg-konserni on ottanut yhdeksi Together Towards ZERO -vastuuohjelmansa päätavoitteeksi juuri uudistavan viljelyn lisäämisen ohrantuotantokumppaneissaan. KOFF Jouluoluen mallasohra valmistetaan jo toista vuotta uudistavan viljelyn menetelmin. Viljelijöiden menetelmät tarkastaa ja auditoi Baltic Sea Action Group (BSAG) ja mallastaja Viking Malt.

Nyt uudistavan viljelyn menetelmin toimivia viljelijöitä on kumppaneinamme ollut kaksi – kunnianhimoinen tavoitteemme Sinebrychoffilla on kasvattaa luku 100 viljelijään vuoteen 2030 mennessä.

Results

KOFF Jouluolueen tarvittavaan mallasohraan uudistavan viljelyn menetelmiä käytettiin yhteensä näillä kahdella tilalla 65 peltohehtaarilla.

Implementation

KOFF Jouluoluen viljelijät on jälleen valittu mallastaja Viking Maltin sopimusviljelijöistä. Mallasohran matkan voi näin jäljittää pellosta pöytään. Viking Maltin suorittaman auditoinnin lisäksi Baltic Sea Action Group (BSAG) arvioi tilan toiminnan Itämeri-ystävällisyyden.

Auditoinnissa ja arviossa tarkastellaan tilan viljelyä, lajikkeiden valintaa, lannoitusta, viljelykiertoa, ohran kuivaamista ja varastointia. Tärkeää on, että kaikki resurssit, jotka peltoon laitetaan, saadaan sieltä myös takaisin.

”Tilamme on yksi Suomen noin sadasta Carbon Action -tilasta. Carbon Action -alustalla viljelijät ja tutkijat jakavat kokemuksiaan ja osaamistaan uudistavan viljelyn suhteen. Meille on myös tärkeää, että raaka-aineitamme ostava elintarvikeketju jakaa arvomme ja kaikki ketjun toimijat osallistuvat yhdessä tehtävään ympäristötyöhön”, kertoo Sirkku Puumala.

Viljelyksessä Verkatakkilassa on noin 200 hehtaaria peltoa kolmen eri tilakeskuksen alueella. Maan kasvukunnon vaalimisesta innostunut viljelijäpari on tehnyt aktiivisia toimenpiteitä kasvukunnon kohentamiseksi jo seitsemän vuotta. Tilan viljelykierrossa on mallasohraa, kuminaa, syysvehnää, syysruista, härkäpapua sekä maanparannusnurmea. Myös vuoden 2021 KOFF Jouluolut tuli Verkatakkilasta.

Myös Antti Finskas on toista kertaa KOFF Jouluoluen viljelijänä, ensimmäisen kerran Vuolenkoskelta KOFF Jouluoluen ohra tuli vuonna 2019.
”Hyvän ja laadukkaan sadon tuottaminen kestävästi on toiminta-ajatuksemme. Yhteistyö ja uuden oppiminen osaavassa verkostossa on innostavaa. Viljelytyö on myös ilmastotyötä”, viljelijä Antti Finskas kertoo.

Suomalainen Carbon Action -alusta tutkii ja kehittää keinoja, joilla maaperän hiilen varastointia voidaan nopeuttaa ja tieteellisesti todentaa. Lisäksi alustalla edistetään ilmastonmuutosta hillitsevien ja maan kasvukuntoa parantavien regeneratiivisten viljelytoimenpiteiden käyttöönottoa. Carbon Action on Baltic Sea Action Groupin (BSAG) kokoama ja Sitran käynnistysrahoituksella vuonna 2017 aloitettu pilotti, jonka tutkimusyhteistyöstä vastaa Ilmatieteen laitos. BSAG vastaa kokonaisuudesta sekä yritys- ja viljelijäyhteistyöstä. Carbon Action pilotista on kasvanut yhteistyöalusta, jossa on useita hankkeita, rahoittajia, viljelijöitä, neuvojia, tutkijoita ja yrityksiä.

Uudistava maatalous on yhdistelmä kestäviä viljelytekniikoita, jotka palauttavat viljelysmaan ekosysteemit sen sijaan, että ne heikentäisivät niitä. Uudistavalla viljelyssä on monipuolinen lähestymistapa, joka edistää biologista monimuotoisuutta, parantaa maaperän terveyttä, ja mahdollistaa luonnollisen hiilidioksidin talteenoton kasveissa ja maaperässä. Näitä tekniikoita ovat:

  • Maatalouskoneiden aiheuttamien maaperän häiriöiden minimointi maaperän eroosiolta suojaamiseksi.
  • Pellolle istutetaan peitekasveja, jotka suojaavat maaperää liialliselta altistumiselta (esim. auringolta tai pakkaselta) ja jotka auttavat parantamaan maaperän vedenpidätyskykyä ja ravinteiden kiertoa.
  • Viljelykierto, eli pellolla kasvavien kasvien vaihtelu maaperästä sisään ja ulos virtaavien ravinteiden monipuolistamiseksi siten, että maaperä voi jatkuvasti ravita kutakin viljelylajia sen sijaan, että se olisi käytetty loppuun tietyistä ravintoaineista, joita yksi viljelylaji vaatii.
  • Kemiallisten aineiden, kuten synteettisten lannoitteiden ja torjunta-aineiden, minimoiminen siten, että ne eivät ylitä tarvetta.
  • Maatiloilla tehtyjen käytäntöjen dokumentointi toimitusketjun täydellisen avoimuuden mahdollistamiseksi.
  • Hyönteisten ja eläinten integrointi viljelysmaille (esimerkiksi mehiläisille varattu alue tai karjan integrointi mahdollisuuksien mukaan) viljelysmaiden biologisen monimuotoisuuden lisäämiseksi ja maaperän luonnollisen ennallistamisen tukemiseksi kompostin ja luonnonmukaisen lannan avulla
  • Maaperän hedelmällisyyden seuranta lannoitusstrategioiden optimointiin

”On ollut ilo saada seurata jo vuosia Verkatakkilan tilan viljelijäparin innostunutta ja ennakkoluulottomasti kokeilevaa otetta maan kasvukunnon parantamiseksi ja ympäristön hyväksi. Myös Finskaksen tilalla tehdään hienoa ja pitkäjänteistä työtä samojen tavoitteiden eteen. Molemmat tilat ovat viime vuosina panostaneet kerääjäkasviseosten käyttöön myös mallasohralla ja lisäävät näin tilan monimuotoisuutta.”

Soja Sädeharju, viljelijäyhteistyöstä vastaava, Baltic Sea Action Group
Impact
Excitement
Replicability
Waiting for the first expert review.

Responses