Act

Pure Waste – tuotteiden kestoiän tutkimus

Participants
52

Tämä tutkimus on osa Pure Wasten pyrkimystä tarjota kestäviä tuotteita. Se keskittyy arvioimaan tuotteidemme elinkaarta ja käyttäjien odotuksia. Tavoitteenamme on ymmärtää, kuinka voimme tarjota entistä kestävämpiä tuotteita ja antaa asiakkaillemme paremman käsityksen tuotteidemme laadusta ja pitkäaikaisesta käytöstä.
Tämä LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin tekemä tutkimus liittyy EU:n laajennetun tuottajavastuun ennakointiin.

Purpose

Teon tavoitteena oli kerätä käytännön tietoa tuotteiden elinkaaresta ja odotuksista. Tutkimusympäristönä oli käyttäjien autenttinen toiminta- ja käyttöympäristö, jossa erilaiset tottumukset näkyvät tuotteissa. 

 

Tavoitteena on rakentaa mielikuva kyseisten tuotteiden eliniästä. Yrityksen tavoitteena on antaa tuotetakuu.

 

Lopullisten julkisten tuloksien odotetaan valmistuvan tammikuun 2024 loppuun mennessä.

Tämä tutkimus on suunniteltu hankkimaan syvempää tietoa Pure Wasten tuotteiden kestävyydestä ja käyttäjien tyytyväisyydestä. Tarkoituksena on:

  • Arvioida tuotteiden elinkaarta ja antaa asiakkaillemme luotettavampi kuva siitä, kuinka kauan he voivat odottaa tuotteidemme kestävän.
  • Tunnistaa mahdolliset tuoteparannukset ja tuotetakuun tarpeet.
  • Saada käyttäjäpalautetta tuotteiden käytöstä ja selventää, kuinka hyvin ne täyttävät asiakkaiden tarpeet.
  • Kehittää tietoperusteisia kestävyystoimia ja tukea yhtiön pyrkimystä tarjota entistä ympäristöystävällisempiä ja kestävämpiä vaihtoehtoja.

Tämä tutkimus on osa yrityksemme sitoutumista avoimuuteen ja vastuullisuuteen. Pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme parhaan mahdollisen tuotekokemuksen samalla kun edistämme kestävää ja ympäristöystävällistä lähestymistapaa vaatetusteollisuudessa.

Results

Teon tavoitteena oli kerätä käytännön tietoa tuotteiden elinkaaresta ja odotuksista. Tutkimusympäristönä oli käyttäjien autenttinen toiminta- ja käyttöympäristö, jossa erilaiset tottumukset näkyvät tuotteissa. 

Tavoitteena on rakentaa mielikuva kyseisten tuotteiden eliniästä. Yrityksen tavoitteena on antaa tuotetakuu.

Lopullisten julkisten tuloksien odotetaan valmistuvan tammikuun 2024 loppuun mennessä.

Implementation

Teko toteutettiin puolueettoman yhteistyökumppanin kanssa, LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutti. Tuotetestaajia oli yhteensä 52 henkilöä, jotka valittiin sattumanvaraisesti yhteistyökumppanin toimesta. Testattavista tuotteista oli poistettu valmistajan tunnistamista mahdollistavat yksityiskohdat kuten logot. Testaajat saivat vapaasti valita testattavan tuotteet ennakkoon määritellystä valikoimasta: myydyimmät klassikkotuotteet. Tuotteita valikoitui yhteensä 54 kappaletta.

Kun testaajat saivat tuotteensa, ennen varsinaista käyttötestausta toteutettiin alkukysely, jossa haluttiin saada tietoa ensivaikutelmasta ja odotuksista. Testaajia muistutettiin testistä ns. välikyselyllä, jossa haluttiin myös väliaikatietoja tuotteen käyttötiheydestä ja syistä, jotka vaikuttivat käyttöön. Testikauden lopussa toteutettiin loppukysely, jossa haluttiin vertailutietoa, kokemus >< alkumielikuva. 

 

Kaikki testatut tuotteet kerättiin takaisin ja niitä verrattiin vastaaviin käyttämättömiin tuotteisiin. Vertailukohteina: mitat, väri, pinta, muut muutokset. Vertailulla haluttiin tietoa käyttökerroista, käyttötiheydestä, vaatteiden kohtelusta sekä vaatteiden kunnosta seuraavaa vaihetta varten – eliniän arviointi. (ks. Kohta tulokset)

Vaatteen pitkä elinikä on keskeinen osa vastuullista liiketoimintaa. Se ei ainoastaan vähennä ympäristövaikutuksia vaan myös korostaa kuluttajan roolia tuotteen kestävyyden ylläpitämisessä. Meidän tehtävämme on tarjota laadukkaita tuotteita, mutta loppujen lopuksi kuluttajalla on suuri vastuu siinä, miten hän huoltaa ja käyttää näitä tuotteita pitääkseen ne käytössä mahdollisimman pitkään.

Vaatteen pitkä elinikä vastuullisen liiketoiminnan keskiössä
Impact
Excitement
Replicability
Waiting for the first expert review.

Responses