Act

Partio – Kestävä kehitys partiotapahtumissa

Participants
10

Tavoitteenamme on tehdä Suomen partiolaisten tapahtumista entistäkin vastuullisempia. Kestävä kehitys partiotapahtumissa -ohjeella haluamme lisätä tietoisuutta sekä antaa käytännön työkaluja vastuullisten valintojen tekoon tapahtumia järjestettäessä. Tapahtumaohje on osa Suomen partiolaisten hiilineutraali partio 2030 –kokonaisuutta.

Read in another language:

Purpose

Teon tarkoituksena on lisätä työkaluja ja tietoa kestävän kehityksen huomioimiseen partiotapahtumissa niin järjestötasolla, kuin paikallisyhdistyksissäkin. Suomen Partiolaiset päätti jäsenkokouksessaan 2020 syksyllä, että partio lähtee tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Tähän tavoitteeseen kuuluu useita osa-alueita: hiilijalanjäljen pienentäminen, hiilikädenjäljen suurentaminen, resurssien tarjoaminen, kaikkien mukaan saaminen ja tavoitteiden saavuttamisesta viestiminen. Tavoitteen toteuttamiseksi Suomen Partiolaisiin perustettiin vastuullisuusryhmä, jonka tehtävänä on vakiinnuttaa kestävämpää ja vastuullisempaa partiotoimintaa piireissä ja keskusjärjestössä. Vastuullisuusryhmän yksi osa-alue on tapahtumatuki vastuullisuusnäkökulmasta. Yhtenä keinona tapahtumien tukemiseksi on kehitetty Kestävä kehitys partiotapahtumissa -ohje.

Teolla pyritään levittämään tietoisuutta koko jäsenistölle ja tarjoamaan työkaluja vastuullisemman partiotapahtuman järjestämiseksi. Suomen suurimpana nuorisojärjestönä tehtävä ei kuitenkaan ole helppo, sillä Suomen sisälläkin on alueellisia eroja partiotoiminnan toteuttamisessa, esimerkiksi välimatkat vaihtelevat suuresti, kun puhutaan suurtapahtumien järjestämisestä. Osalla on aina pidempi matka tapahtumaan kuin toisilla. Viestinnällisenä haasteena on ohjeen levittäminen järjestön sisällä ja koulutusten tarjoaminen niin, että jokaisella on mahdollisuus osallistua ja saada tietoa.

Results

Tavoitteena on tavoittaa tapahtumajärjestäjiä ja piiritoimijoita sekä nostaa vastuullisuusajattelua näkyvämmäksi osaksi partiotoimintaa. Lisäksi tarkoitus on luoda ohjeesta vakiintunut osa toiminnan ja tapahtumien järjestämistä. Ohjeen vakiinnuttamisen kautta tavoitteena on vähentää kokonaisuudessaan partiotapahtumista aiheutuvaa ympäristökuormitusta sekä tuoda näkyväksi myös muita kestävän kehityksen osa-alueita, kuten sosiaalista kestävää kehitystä. Tämä pitää sisällään esimerkiksi saavutettavuuteen ja tasa-arvoon liittyviä asioita. Teon tavoitteena on hiilijalanjäljen minimoimisen lisäksi kasvattaa hiilikädenjälkeä partiokasvatuksen avulla.

Suomen Partiolaiset jakaantuu yhteensä 10 paikallisesti toimivaan partiopiiriin. Jokaiseen 10 partiopiiriin on jo nimetty tai tullaan ensi vuoden aikana nimeämään erillinen henkilö ajamaan vastuullisuusasioita eteenpäin. Tämä henkilö esimerkiksi varmistaa, että Kestävä kehitys partiotapahtumissa -ohjetta pyritään noudattamaan hänen piirissään.

Implementation

Tapahtumaohje on vihko, joka pitää sisällään tietoa seuraavista aiheista: ohjelma, hankinnat, yhdenvertaisuus, energian käyttö, fasiliteetit, kestävä kehitys projektiorganisaatiossa ja kumppanuudet. Varsinainen teon toteutustapa on kouluttaa vastuullisuusohjetta kaikille tapahtumajärjestäjille, sekä tarjota käytännön tukea ja sparrausta aihepiirin sisällä.

Impact
Excitement
Replicability
Waiting for the first expert review.

Responses