Act

Lappiporras – Tasa-arvoinen työyhteisö

Employees
21

Lappiporras pyrkii työllistämään eri-ikäisiä ja eri elämänvaiheissa olevia ihmisiä ja tukemaan heitä kunkin tarpeen mukaan tarjoamalla vakituisia pitkäaikaisia työsuhteita ja uutta työuraa, tai koulutus– ja työssäoppimismahdollisuutta ammattia suunnittelevalle.

Purpose

Lappiporras haluaa kohdella työntekijöitään sekä uusia työntekijöitä tasavertaisesti. Tukemalla tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta voimme edistää inklusiivisuuden toteutumista.

Tavoitteenamme on edistää työsuhteiden pitkäaikaisuutta. Läheinen ja hyvä työyhteisö saadaan aikaan reilulla ja huolehtivalla kohtelulla.

 

Results

Lappiporras työllistää ihmisiä eri etnisistä taustoista, eri ikäryhmistä sekä sukupuolesta riippumatta.

Työntekijöiden ikäjakauma on laaja ja inklusiivisuus työntekijöiden etnisyydessä toteutuu. Pisimpään työssä olleet ovat aloittaneet pian yrityksen perustamisen jälkeen, jolloin tuoreimmet tekijät eivät olleet vielä syntyneet. Pitkän linjan ammattilaiset siirtävät osaamistaan nuorille ja innokkaille tekijöille.

Työntekijöihin kuuluu naisia, miehiä, kantasuomalaisia sekä maahanmuuttaja taustaisia, niin tuotannossa kuin toimistossakin.

Työntekijöistä yli kolmannes on ollut työsuhteessa 10 vuotta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementation

Lappiportaan jokainen työntekijä ja henkilö on samassa arvossa tehtaalla sekä toimistossa. Jokaisella henkilöllä on tasa-arvoiset työllistymismahdollisuudet rekrytoinneissa.

Pyrimme huolehtimaan työntekijöiden viihtymisestä: perehdytys, ryhmässä – sekä itsenäinen työskentely, toimintatapojen kehittäminen, työntekijöiden reilu kohtelu ja työntekijöistä huolehtiminen ovat joka päiväistä työtämme.

Lappiportaalla on vakinaistunut henkilökunta, jonka vaihtuvuus on vähäistä. Yhteistyöllä paikallisten oppilaitosten kanssa (mm. Lappia) sekä työssäoppimismahdollisuudet tuovat ammattitaitoisia nuoria – sekä alaa vaihtavia uusia työntekijöitä.

 

 

Impact
Excitement
Replicability
Waiting for the first expert review.

Responses