Act

Kultaranta Resort – Green Key –sertifikaatti kestävän matkailun edistämiseksi

Environmentally certified (%)
70

Kultaranta Resortille on myönnetty Green Key -sertifikaatti vastuullisesta toiminnasta majoitus- ja ravintolaliiketoiminnassaan. Green Key on kansainvälinen ympäristömerkki, joka edistää kestävää matkailua.

Read in another language:

Purpose

Kultaranta Resort haluaa olla todistetusti vastuullinen matkailukohde. Kultarannassa halutaan hoitaa asiat vastuullisesti ja tätä myötä tukea vastuullista matkailua. Yritys haki ja sille on Green Key –sertifikaattia, jonka saavuttaakseen yrityksen täytyy täyttää Green Key-kriteerit sekä sitoutua tekemään enemmän vuodesta toiseen pienentääkseen toimintansa ympäristövaikutuksia.

Results

Kultaranta on kehittänyt vastuullisuustoimiaan, kuten käytetyn energian lähteitä sekä jätteenlajitteluprosessiaan. Kultarannassa tehdään jatkuvaa kehitystä, ja yritys on sitoutunut parantamaan kestävyysasioita joka vuosi. Liiketoiminnan eri osa-alueita käydään järjestelmällisesti läpi ja tehdään parannuksia, jotta Kultarannan toiminta saadaan mahdollisimman vastuulliseksi. Yritys on sitounut pienentämään hiilijalanjälkeään vuosittain 5 prosenttia.

Implementation

Green Key-sertifikaatti ylittää lain ja säädösten tason monissa kestävän kehityksen aihepiireissä: energiansäästössä, veden käytössä ja kierrätyksessä. Henkilökunnan, alihankkijoiden, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tiedon ja tietoisuuden lisääminen kuuluu sertifikaatin kriteereihin. Tämän lisäksi toimitiloissa käytettyjen puhdistusaineiden ja papereiden täytyy olla aina ympäristömerkittyjä.

Green Key -kriteeristöön (https://greenkey.fi/kriteeristo/) sisältyvät ympäristöjohtaminen, henkilöstön osallistaminen, asiakkaiden osallistaminen, veden kulutus, puhtaanapito, jätteenkäsittely, energiansäästö ja -hankinta, elintarvikkeet, sisätilat, viheralueet, yhteiskuntavastuu, virkistyspalvelut ja hankintatoimi.

Kultaranta Resort haluaa tarjota vierailleen kokemuksen, jossa kestävä kehitys kattaa koko toiminnan ja on luonnollinen osa päivittäistä työtä. Olemme sitoutuneet ehkäisemään ja vähentämään toimintamme ympäristövaikutuksia ja työskentelemme aktiivisesti kestävän kehityksen edistämiseksi jatkuvasti toimintaamme kehittämällä ja uusia tavoitteita vuosittain asettamalla.

Valtteri Myrskyluoto, COO
Impact
Excitement
Replicability
Waiting for the first expert review.

Responses