Act

Koovee – Olkkosten reeniryhmä

Participants
100

Olkkosten reeniryhmä on yli 35-vuotiaille miehille suunnattu liikuntaryhmä, missä on huomioitu eri tuki- ja liikuntaelinvaivat. Fysioterapeutin ohjaamassa ryhmässä pyritään luomaan matalan kynnyksen  liikuntamahdollisuus myös sellaisille henkilöille, jotka ovat vieraantuneet urheilusta tai heillä on muita urheilua vaikeuttavia tekijöitä. Olkkosten reeniryhmä lisää tasa-arvoisia liikkumisen mahdollisuuksia.

Purpose

Tasa-arvon tuominen liikunnan harrastamiseen on tärkeä arvo Kooveelle. Tasa-arvoiset liikuntamahdollisuudet  eivät katso tulotasoa tai sukupuolta, mutta eivät myöskään ikää tai kuntotasoa.  

Olkkosten reeniryhmän tarkoituksena on tuoda mahdollisuus liikkumiseen myös niille, joille kynnys osallistua perinteisiin liikuntaryhmiin on syystä tai toisesta korkea. Iän karttuessa liikunta voi jäädä vähälle, varsinkin jos tuki- ja liikuntaelinvaivat haittaavat liikkumista. Tässä tilanteessa hyvinvoinnin ylläpito on kuitenkin erityisen tärkeää, joten matalan kynnyksen liikuntaryhmä on erinomainen tapa lisätä myös tämän kohderyhmän liikuntamahdollisuuksia. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat merkittävä ongelma yhteiskunnassamme, mutta Olkkosten reeniryhmä on pieni askel eteenpäin kohti positiivista muutosta.

Results

Olkkosten reeniryhmä on fysioterapeutin ohjaama ryhmä, joka on suunnattu yli 35-vuotiaille urheilusta vieraantuneille miehille. Tällä hetkellä ryhmässä on noin 100 vuosittaista osallistujaa. Reeniryhmä kokoontuu viikoittain, ja jokainen kerta pitää sisällään alkuverryttelyn, tehokkaan perusjumpan eri välineitä käyttäen sekä  loppuvenyttelyn. Harjoituksissa otetaan huomioon mahdolliset tuki- ja liikuntaelinvaivat. Tavallisten  harjoituskertojen lisäksi ryhmässä on mahdollista osallistua terveyskuntotestiin sekä kävelytestiin, joilla mitataan  yleiskuntoa. Harrastajille on myös tarjolla erillinen venyttelyryhmä, johon osallistuminen on vapaaehtoista.  Olkkosten reeniryhmä luo tasa-arvoisia liikuntamahdollisuuksia sekä edistää tuki- ja liikuntaelinsairauksien  hoitamista yhteiskunnassa. 

Implementation

Tavoitteet Olkkosten reeniryhmälle olivat, että se olisi mahdollisimman helposti lähestyttävä ja tarjoaisi  mahdollisuuden liikkumiselle myös tuki- ja liikuntaelinvaivoja omaaville. Fysioterapeutin ohjaus varmistaa, että liikunta on hyödyllistä ja turvallista kaikille. Helppoa lähestyttävyyttä lisää muun muassa se, että ryhmään voi tulla  mukaan kesken kauden, ja osallistujat saavat valita haluamansa kokonaisuuden erilaisista Olkkosryhmistä, kuten venyttelyryhmästä ja perusjumpparyhmästä.

Impact
Excitement
Replicability
Waiting for the first expert review.

Responses

  1. While the primary objective of Fire Kirin 777 is to shoot fish and earn points, some players approach the game with a creative mindset, experimenting with different shooting techniques or devising imaginative strategies to maximize their score https://firekirindownload.app/ This creative expression within the confines of the game can be both enjoyable and intellectually stimulating.