Act

Kipinä Software – Omistajuusmalli ja yhteinen päätöksenteko

Employees
31

Kipinällä on ainutlaatuinen organisaatiomalli, jossa sen asiantuntijat ovat samalla yrityksen osakkaita ja tasavertaisia päätöksentekijöitä.

Purpose

Kipinä Softwaren syntyjuurissa korostuu asiantuntijatyön arvostaminen, oikeudenmukaisuus ja kestävä kehitys. Kipinä Software on oikeudenmukainen ohjelmistotalo, joka rakentaa kestävää tulevaisuutta.

Käytännössä arvomme näkyvät ainutlaatuisessa, markkinoiden reiluimmassa yritysrakenteessa ja tavassamme toimia myös asiakkaan etua ajatellen. Rakenne ei pohjaudu yksilökohtaiseen palkitsemiseen, vaan samankaltaisten huippuosaajien muodostaman joukkueen yhteiseen menestykseen, yksilön vapauksia kunnioittaen.

Results

Yhteisomistajuudella varmistetaan selkeä päätöksenteko sekä vastuun ja tuloksen oikeudenmukainen jakaminen osakkaiden kesken. Osakkaiden riittävän tasapäinen osaaminen ja työkokemus mahdollistavat vastuiden ja vapauksien tasapuolisen jaon. Yhteisö on vastuussa ainoastaan toisilleen, ei ulkopuolisille tai esimiestahoille.

Täydellinen läpinäkyvyys osakkaiden kesken estää myös ns. vapaamatkustamisen – kaikki tieto on avointa ja matala organisaatiorakenne mahdollistaa esteettömän näkyvyyden osakkaiden toimintaan. Luottamus, rehellisyys ja toisten tukeminen parantavat yhteisön kehittymistä ja osaamispääomaa ja sitä kautta asiakaskokemusta, joka on asiantuntijatyön elinehto. Kaikki hyötyvät toistensa tukemisesta ja auttamisesta, yksilöinä ja yhteisönä.

Implementation

Kipinä Softwaren organisaatiomalli pohjautuu yhteisomistajuuteen, avoimuuteen ja vastuullisuuteen. Omistajuus jakautuu perustajien (20%) ja asiantuntijoiden (80%) kesken. Yrityksen operatiivinen työskentely, eli myynti, markkinointi, henkilöstöhallinto, rekrytointi, taloushallinto, juridiikka ja muut hallinnolliset tehtävät ovat omassa yhtiössään ja asiantuntijoiden rinnakkaisyhtiöt ovat puhtaasti palveluliiketoiminnasta vastuussa tehden asiakasprojekteja. Jokaisella tytäryhtiöllä on päätösvalta omiin asioihin, mutta yhdessä olemme Kipinä Software. Kipinä Softwaren päätöksentekoon osallistuvat myös kaikki meidän asiantuntijamme. Organisaatiorakenteemme mahdollistaa avoimen tiedonjaon sekä vapaaehtoisen yhteisiin asioihin osallistumisen sekä vaikuttamisen.

Lue lisää:

Kipinän osakkuusmalli
Kipinäläisten ajatuksia osakkuudesta blogissamme

Impact
Excitement
Replicability
Project Director, Sustainable Everyday Life at Sitra
Markus Terho
Review

Organizing ownership and accountability of an organization by co-ownership is a democratic way of distributing decision making, profits and responsibility between the partners. It requires increased transparency and trust within the organization.

About Markus
A corporate responsibility veteran, with over two decades in the industry. He has held several notable positions, among them, he has served as the global sustainability chief at Nokia. There he has managed global corporate responsibility activities, environmental and social responsibility, social investment portfolios as well as disaster relief and charity donations.

Responses