Act

Kipinä Software – Liiketoimintatiedon läpinäkyvyys ja avoin viestintä

Beneficiaries
31

Kipinän yhteisomistajuusmallissa erityisen olennaista on liiketoimintatiedon läpinäkyvyys ja viestinnän avoimuus.

Purpose

Isommassa mittakaavassa yritykset ovat aina sitä, mitä omistajat haluavat sen olevan. Kipinässä on ennen kaikkea haluttu luoda yhteisö, jonka kaltaista ei ole ennen nähty. Haluamme toimia edelläkävijöinä uudenlaiselle työelämälle ja avoimuudelle. Haluamme näyttää, että tällä tavalla ajattelemalla voi voittaa. Kipinän arvot toimivat perustana kaikelle tekemiselle. Avoin kommunikaatio ja päätöksenteko mahdollistavat toimivan ja menestyvän yhteisön. Menestymme tinkimättömällä integriteetillä ja kunnioituksella kaikkia niitä kohtaan, joiden kanssa toimimme.

Results

Kipinä Softwaren organisaatiomalli pohjautuu yhteisomistajuuteen, avoimuuteen ja vastuullisuuteen. Omistajuus jakautuu perustajien (20%) ja asiantuntijoiden (80%) kesken. Kipinän osakkuusmallissa kaikki ovat tasavertaisia päätöksentekijöitä. Luottamus, rehellisyys ja toisten tukeminen parantavat yhteisön kehittymistä ja osaamispääomaa ja sitä kautta asiakaskokemusta, joka on asiantuntijatyön elinehto. Kaikki hyötyvät toistensa tukemisesta ja auttamisesta, yksilöinä ja yhteisönä.

Implementation

Kipinässä kaikki liiketoiminnan luvut, myyntiaktiviteetit, päätökset ja haasteet käsitellään yhdessä, demokraattisesti ja avoimesti. Kipinän osakkuusmallissa tehdään töitä ja jaetaan tuloksista syntyvä hyvä oikeudenmukaisesti osakkaiden kesken ja niin, että elämään jää aikaa myös muulle kuin työlle. Jotta malli toimii hyvin, toiminnassa ja kulttuurissa korostuu 100% läpinäkyvyys avoimesta kommunikoinnista aina kuukausittaisiin talouslukuihin.

Lue lisää Kipinäläisten ajatuksia blogistamme

Impact
Excitement
Replicability
Waiting for the first expert review.

Responses