Act

Kipinä Software – Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen

Beneficiaries
31

Kipinä tukee asiantuntijoidensa kokonaisvaltaista hyvinvointia mm. kattavien terveyspalveluiden sekä vapaavalintaisten työvälineiden ja koulutusten kautta.

Purpose

Kipinä haluaa olla oikeudenmukainen, avoin, tasa-arvoa ja hyvinvointia kunnioittava ja tietenkin myös tulosta tekevä yritys. Asiantuntijoilla Kipinässä tulee olla paras ympäristö luoda kipinöitä ja kehittää laadukkaita ratkaisuja asiakkaiden digihankkeissa. Oikeanlainen kulttuuri ja toimintaympäristö tukee tässä onnistumista.

Kipinä Softwaren organisaatiomalli pohjautuu yhteisomistajuuteen, avoimuuteen ja vastuullisuuteen. Kipinän omistajuusmalli mahdollistaa paljon, sillä teemme päätökset yhteisesti. Olemme yhdessä päättäneet muun muassa lomien pituudesta ja sairasloma-ajan palkasta. Yhteisömme jäsenten hyvinvointi on meille tärkeintä ja haluamme pitää huolta siitä.

Results

Kipinän palveluksessa ei siis ole työntekijöitä, vaan tasavertaisia osakkaita, jotka ovat valmiita ottamaan vastuuta yrityksestä. Vastapainoksi he saavat valtaa niin yrityksen kuin oman työelämänsä muokkaamisessa. Se, että ihmiset arvostavat toisiaan ja koko yhteisöä, tekee Kipinästä Kipinän.

Implementation

Kipinässä on laajimmat mahdolliset työterveyspalvelut sekä kattavat vakuutukset, sillä haluamme että kipinäläiset voivat hyvin. Työsuhde-edut (työsuhdepolkupyörä, työmatka, liikunta&kulttuuri, hieronta) ovat myös laajasti käytössä. Haluamme tukea työssä viihtymistä tarjoamalla asiantuntijoille vapauden valita haluamansa työkalut työn tekemiseen. Kipinäläiset voivat vapaasti valita työvälineensä, lisenssit, sekä osaamisen kehittämiseen liittyvät palvelut. Kipinä tekee yhdessä päätökset mm. lomien pituudesta ja sairasloma-ajan palkasta, turvaten yhteisön hyvinvoinnin ja jaksamisen – yhteisön menestyksen taustalla on hyvin voivat ihmiset sekä yhteisön vahva tukiverkko.

Lue lisää Kipinäläisten ajatuksia hyvinvoinnista

Impact
Excitement
Replicability
Waiting for the first expert review.

Responses