Act

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus – Uudelleenkäytön ympäristösäästöt näkyviksi

Saved natural resources (tons)
525 000

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen tavoitteena on vähentää luonnonvarojen kulutusta uudelleenkäytöllä. Perustamisvuodesta 1990 lähtien Kierrätyskeskuksen toimipisteiden kautta on kulkenut noin 50 miljoonaa tuotetta uudelleenkäyttöön. Jos nämä tavarat olisi hankittu uutena, olisi niiden valmistuksessa kulunut noin 525 miljoonaa kiloa kiinteitä luonnonvaroja. Uudelleenkäyttöön ohjauksella vältettiin myös 139 miljoonaa kiloa hiilidioksidipäästöjä.

Jo yli kymmenen vuoden ajan asiakkaamme ovat nähneet saamassaan kuitissa omien ostostensa osuuden näistä ympäristösäästöistä.

Purpose

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen tavoitteena on vähentää luonnonvarojen kulutusta uudelleenkäytöllä. Jotta tavoitteen toteutumista voidaan seurata, Kierrätyskeskuksessa lasketaan vuosittain uudelleenkäytöllä säästettyjen luonnonvarojen ja vältettyjen hiilidioksidipäästöjen määrä. Tätä laskentaa kutsumme kiertotalouslaskennaksi.

Kiertotalouslaskennan ansiosta toimintamme kehittämiseen on voitu ottaa euromääräisten mittareiden rinnalle myös toiminnan ympäristövaikutuksista kertovat luvut. Lukujen ansiosta toiminnan tuloksia voidaan seurata molemmilla mittareilla rinnakkain ja asettaa tavoitteita, joilla voidaan mahdollistaa entistä suurempi hyöty ympäristönäkökulmasta.

Results

Vuodesta 1990 lähtien Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen toimipisteiden kautta on kulkenut noin 50 miljoonaa tuotetta uudelleenkäyttöön.

Jos Kierrätyskeskuksesta vuosina 1990-2021 hankitut tavarat olisi ostettu uutena:
– olisi kulunut noin 525 miljoonaa kiloa kiinteitä luonnonvaroja. Määrä vastaa noin 13 000 keskivertosuomalaisen vuosittaista luonnonvarojen kulutusta.
– olisi syntynyt noin 139 miljoonaa kiloa hiilidioksidipäästöjä. Määrä vastaa noin 13 000 keskivertosuomalaisen vuotuisia päästöjä.

Implementation

Laskuristamme löytyvät sekä materiaali- että hiilisäästöt kaikille oman toimintamme piirissä oleville tuoteryhmille. Koska kierrätyskaupoissamme myytävä tavaravalikoima on hyvin laaja ja vaihteleva, on jokaisen yksittäisen tuotteen tarkkoja lukuja mahdotonta laskea. Keskimääräiset arviot riittävät kuitenkin hyvin toiminnan ohjaamiseen ja suunnitteluun sekä asiasta viestimiseen. Jotta laskelmat pitävät paikkansa, seuraamme laskurien ajantasaisuutta säännöllisesti tarkistamalla kertoimia ja tuotesisältöjä.

Hyödynnämme laskettuja ympäristösäästöjä myös asiakasviestinnässä. Asiakkaan kuittiin tulostuva luonnonvarasäästöluku on keino kertoa asiakkaillemme uudelleenkäytön vaikuttavuudesta ja kiittää heitä hyvästä valinnasta.

Kierrätyskeskuksen sisäisen laskennan ansiosta meille on vuosien varrella kertynyt kattava tietokanta, jonka avulla voimme tarjota kiertotalouslaskentaa myös muille uudelleenkäyttötoimijoille. Kiertotalouslaskenta konkretisoi uudelleenkäytön ympäristöhyötyjä ja auttaa yrityksiä vastuullisuusraportoinnissa ja -viestinnässä.

Impact
Excitement
Replicability
Waiting for the first expert review.

Responses