Environment
Climate

Kierrätyskeskus – Uudelleenkäytön ympäristösäästöt näkyviksi

Kierrätyskeskuksen tavoitteena on vähentää luonnonvarojen kulutusta uudelleenkäytöllä. Perustamisvuodesta 1990 lähtien Kierrätyskeskuksen toimipisteiden kautta on kulkenut noin 45 miljoonaa tuotetta uudelleenkäyttöön. Jos nämä tavarat olisi hankittu uutena, olisi niiden valmistuksessa kulunut noin 474 miljoonaa kiloa kiinteitä luonnonvaroja. Uudelleenkäyttöön ohjauksella vältettiin myös 127 miljoonaa kiloa hiilidioksidipäästöjä.

Jo kymmenen vuoden ajan asiakkaamme ovat nähneet saamassaan kuitissa omien ostostensa osuuden näistä ympäristösäästöistä.

Saved natural resources (tons)
474 000
Total impact 474 000 See all »
Saved natural resources (tons)
474 000
Total impact 474 000 See all »
Share this Act and help it spread
Help this Act to spread by sharing it on Facebook, Twitter, or LinkedIn.
Invite an organization
Invite an organization to do this Act
0
Organizations invited
Impact
Excitement
Replicability
Approved by experts

Purpose

Kierrätyskeskuksen tavoitteena on vähentää luonnonvarojen kulutusta uudelleenkäytöllä. Jotta tavoitteen toteutumista voidaan seurata, Kierrätyskeskuksessa lasketaan vuosittain uudelleenkäytöllä säästettyjen luonnonvarojen ja vältettyjen hiilidioksidipäästöjen määrä. Tätä laskentaa kutsumme ympäristösäästölaskennaksi.

Ympäristösäästölaskennan ansiosta toimintamme kehittämiseen on voitu ottaa euromääräisten mittareiden rinnalle myös toiminnan ympäristövaikutuksista kertovat luvut. Lukujen ansiosta toiminnan tuloksia voidaan seurata molemmilla mittareilla rinnakkain ja asettaa tavoitteita, joilla voidaan mahdollistaa entistä suurempi hyöty ympäristönäkökulmasta.

Results

Vuodesta 1990 lähtien Kierrätyskeskuksen toimipisteiden kautta on kulkenut noin 45 miljoonaa tuotetta uudelleenkäyttöön.

Jos Kierrätyskeskuksesta vuosina 1990-2020 hankitut tavarat olisi ostettu uutena:
– olisi kulunut noin 474 miljoonaa kiloa kiinteitä luonnonvaroja. Määrä vastaa noin kymmenentuhannen keskivertosuomalaisen vuosittaista luonnonvarojen kulutusta.
– olisi syntynyt noin 127 miljoonaa kiloa hiilidioksidipäästöjä. Määrä vastaa noin kymmenentuhannen keskivertosuomalaisen vuotuisia päästöjä.

Implementation

Laskuristamme löytyvät sekä materiaali- että hiilisäästöt kaikille oman toimintamme piirissä oleville tuoteryhmille. Koska kierrätyskaupoissamme myytävä tavaravalikoima on hyvin laaja ja vaihteleva, on jokaisen yksittäisen tuotteen tarkkoja lukuja mahdotonta laskea. Keskimääräiset arviot riittävät kuitenkin hyvin toiminnan ohjaamiseen ja suunnitteluun sekä asiasta viestimiseen. Jotta laskelmat pitävät paikkansa, seuraamme laskurien ajantasaisuutta säännöllisesti tarkistamalla kertoimia ja tuotesisältöjä.

Hyödynnämme ympäristösäästölaskentaa myös asiakasviestinnässä. Asiakkaan kuittiin tulostuva luonnonvarasäästöluku on keino kertoa asiakkaillemme uudelleenkäytön vaikuttavuudesta ja kiittää heitä hyvästä valinnasta.

Kierrätyskeskuksen sisäisen ympäristösäästölaskennan ansiosta meille on vuosien varrella kertynyt kattava tietokanta, jonka avulla voimme tarjota ympäristösäästölaskentaa myös muille uudelleenkäyttötoimijoille. Ympäristösäästölaskenta konkretisoi uudelleenkäytön ympäristöhyötyjä ja auttaa yrityksiä vastuullisuusraportoinnissa ja -viestinnässä.

The People's Voice

No comments yet

Other Climate Planet Acts