Act

Ilmaristen Matkailutila – Uusiutuva energia

Clean energy (MWh)
130

Ilmaristen Matkailutila lämpeää maalämmön avulla, jonka lisäksi kaikki käyttämämme sähkö on vesivoimalla tuotettua.

Purpose

Mielestämme on tärkeää turvata hyvän elämisen mahdollisuudet myös tuleville sukupolville. Tekemillämme valinnoilla haluamme olla mukana varmistamassa tämän toteutumista käytännössä.

Siirryimme tilallamme maalämmön käyttöön ympäristö- ja taloudellisista syistä. Tärkeintä meille kuitenkin oli, että käyttämämme energiamuoto on uusiutuvaa energiaa ja näin ollen ympäristöystävällinen ratkaisu. Tämän lisäksi maalämmön käyttöönotolla on ollut myös posiitivisia vaikutuksia taloudellisesti.

Results

Vanhan öljykattilan aikaan öljyä kului lämmitykseen vuodessa noin 5000 litraa. Nykyään lämmityksemme tapahtuu pääosin maalämmöllä ja loput vesivoimalla tuotetulla sähköenergialla. Olemme siis pystyneet luopumaan öljyn käytöstä kokonaan.

Seuraavaksi aiomme investoida aurinkopaneeleihin. Tarkoituksenamme on asentaa 100 aurinkokennoa tilalle. Tämän avulla toivoimme saavamme katettua kesäajan energiatarpeen 100% aurinkoenergialla. Tästä syntyvä mahdollinen ylituotanto ohjataan lämminvesivaraajaan, jolla saadaan myös käyttövesi lämpimäksi aurinkoenergian avulla. Olemme nyt keväällä 2021 pyytäneet aurinkopaneeleista tarjouksen ja ne olisi tarkoitus asentaa lähitulevaisuudessa.

Implementation

Poistimme ensin käytöstä vanhan öljykäyttöisen lämmityskattilan vuonna 2006 ja samana vuonna asennettiin tilalle maalämpö. Tuohon aikaan maalämpö oli melko uusi ratkaisu, joten voi sanoa että olemme olleet edelläkävijöitä maalämmön käyttöönotossa. Maa-alueemme mahdollisti maalämmön asentamisen peltoalueelle, joten sen asennuskustannus oli perinteistä porausta edullisempi. Kustannukset olivat tästä huolimatta meille melko suuret, mutta halusimme silti investoida ympäristöystävälliseen ratkaisuun koska pidämme sitä tärkeänä.

Nykyään lämmityksemme tapahtuu pääosin maalämpöä hyödyntäen. Muihin energiatarpeisiimme käytämme vain vesivoimalla tuotettua sähköä, joka tulee Nordic Green Energyn kautta.

Impact
Excitement
Replicability
Co-founder at Solved - The Cleantech Company
Janne
Review

Suomessa matkailutilan omista päästöistä suuri osa aiheutuu rakennusten lämmityksestä. Siirtyminen öljylämmityksestä uusiutuvalla sähköenergialla toimivaan maalämpöön leikkaa päästöjä merkittävästi. Teko on helposti toistettavissa melkein kaikkien öljylämmittäjien osalta. Omien aurinkopaneelien lisääminen tekee matkailutilasta entisestään vähäpäästöisemmän ja energiaomavaraisemman.

About Janne
A serial entrepreneur and seasoned expert on energy and circular economy with more than 25 years of experience in the global business environment. Co-founder of 4 platform companies and currently a member of two national energy innovation jurys.

Responses