Act

Climecon – Elinkaaritehokkaalla tuotekehityksellä kohti pienempiä päästöjä

Reduced CO2e (%)
23

Climecon on hiilineutraali yritys, jonka yksi tärkeimmistä arvoista on valmistaa asiakkailleen kotimaisia ja kestäviä tuotteita. Kestävään liiketoimintaan pyritään monin keinoin, joista yksi on elinkaaritehokas tuotekehitys. Sen avulla esimerkiksi Climeconin alakattohajottajien hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet jopa 23%.

Purpose

Kestävä ja ympäristön huomioonottava liiketoiminta on meillä selkärangassa. Sen takia tuotekehityksemme pyrkii pienentämään tuotteidemme hiilijalanjälkeä aina kun mahdollista. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi tuotteiden ja pakkauksien materiaalien vaihtaminen ympäristöystävällisempiin, materiaalin käytön optimointi sekä veden ja energiankäytön optimointi valmistuksessa. Ympäristöystävällisestä tuotekehityksestä loistoesimerkkinä on Climeconin alakattohajottajat, joiden hiilijalanjälkeä on pienennetty huomattavasti älykkään tuotekehityksen avulla. Alakattohajottajiin, joissa on tehty muutoksia, kuuluvat Climeconin OLO-, ILO- sekä OLE-tuoteperheet.

Results

Alakattohajottajien tuotannossa käytettävän teräksen määrää on vähennetty jopa 18%, jonka lisäksi tuotteissa käytetyt muovisuuttimet vaihdettiin biohajoavaan komposiittiin vuonna 2022. Biokomposiitin hiilijalanjälki on jopa 90 % pienempi kuin perinteisen muovisuuttimen. Näin ollen esimerkiksi OLO 315 -koon päätelaitteen hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet 4,2 kgCO2 valmista tuotetta kohti, joka vastaa 292 kilometriä autolla ajoa, 8,9 saunan lämmitystä tai 19,2 naudanfileepihvin syömistä. Parhaimmillaan alakattohajottajien hiilijalanjälkeä on onnistuttu laskemaan 23%.

Älykkäällä tuotekehityksellä on ollut myös rinnakkaisia positiivisia vaikutuksia. Alakattohajottajien matalampi rakenne on vaikuttanut logistiikan päästöihin, sillä 40% matalampia alakattohajottajia voidaan pinota enemmän saman kokoiselle lavalle.

Parasta kuitenkin on, että alakattohajottajat ovat edelleen huipputyylikkäitä, aikaa kestäviä sekä teknisiltä ominaisuuksiltaan huippuluokkaa.

Implementation

Climeconin tuotekehityksen keskiössä on valmistaa elinkaaritehokkaita ilmanvaihtoratkaisuja, jotka kestävät käytössä kymmeniä vuosia. Tämä pitää sisällään esimerkiksi laadukkaat ja kestävät materiaalit, korkealaatuisen pintakäsittelyn sekä ajattoman designin. Käytännössä tuotekehitys tekee jatkuvaa selvitystyötä siitä, millä tavoin tuotteita voidaan valmistaa kestävämmin. Esimerkiksi kestävillä materiaalivalinnoilla sekä prosessien energiankäytön optimoinnilla on suuri merkitys tuotteiden hiilijalanjäljen kannalta.

Climeconin alakattohajottajien hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä hyödynnettiin tuotteiden elinkaariarviointia. Elinkaariarviointi voi auttaa käyttäjäänsä tunnistamaan sellaisia päästölähteitä, jotka vaativat toimenpiteitä. Lisäksi laitteissa käytettävien suuttimien materiaali vaihdettiin biokomposiittiin, jonka hiilijalanjälki on merkittävästi aiempaa alhaisempi. Suuttimien valmistuksessa käytettyyn muottiin tehtiin kipinäkäsittely, jonka ansiosta suutin häviää tuotteen mattamaiseen pintaan ja lopputulos on viimeistelty. ”Samantyyppisiä hiilijalanjäljen pienentämistoimenpiteitä etsitään myös jatkossa”, kertoo Pekka Huhtela, Climeconin päätelaiteliiketoiminnanjohtaja.

”Toimintamme kulmakivi on tarjota kumppaneillemme vastuullisia ja pitkäaikaisia ilmanvaihtoratkaisuja mahdollisimman vähäisillä päästöillä. Tähän pyritään monin konkreettisin keinoin sekä koko yrityksen että climeconlaisten puolesta”.

Climecon Oy
Impact
Excitement
Replicability
Waiting for the first expert review.

Responses