Act

Turun Seudun Vesi Oy – Vesihuollon osaamisen edistäminen

Participants
3

Turun Seudun Vesi on tehnyt jo pitkään tutkimusyhteistyötä niin kotimaisten kuin ulkomaisten alan toimijoiden kanssa ja vienyt vesihuollon osaamista eri kehittämisprojekteissa ulkomaille. Yhtiö on mukana edistämässä Suomen vesiosaamisen vientiä Finnish Water Forumin jäsentoiminnan kautta ja Turun Seudun Veden toimitusjohtaja Aki Artimo toimi Finnish Water Forumin hallituksessa vuosina 2019 -2021.

Purpose

Kansainvälinen kiinnostus kestäville vesiratkaisuille kasvaa ja suomalaiselle vesiosaamiselle on kysyntää maailmalla. Arvioiden mukaan miljardilta ihmiseltä puuttuu turvallisen juomaveden saatavuus ja yli 3,4 miljoonaa ihmistä kuolee vuosittain puhtaan veden tai viemäröinnin puutteen takia. Turun Seudun Vesi Oy:n ja Turun Seudun Puhdistamo Oy:n toteuttaman esiselvityksen (PBI Research Institute) mukaan suomalaiselle vesiosaamiselle on kysyntää ja kansainvälinen markkina on kasvussa. Käytettävissä olevien pohjavesivarojen pieneneminen tapahtuu nopeasti ja samalla puhtaan juomaveden tarpeen odotetaan kasvavan 30% vuoteen 2030 mennessä, ja veteen liittyvien investointien odotetaan olevan maailmanlaajuisesti 3% maailman bruttokansantuotteesta

Results

Kansainvälistä tunnustusta suomalaiselle vesiosaamiselle

Unesco on nostanut juuri julkaistussa kirjassaan Turun Seudun Vesi Oy:n tuottaman juomaveden laadun yhdeksi maailman parhaista. Turun Seudun Vesi osallistui vuonna 2019 alkaneeseen UNESCOn kirjahankkeeseen: ”Managing Aquifer Recharge: A Showcase for Resilience and Sustainability”, jonka avulla tekopohjaveden etuja tuodaan esille vaihtoehtona toimivalle ja kestävälle vesihuollolle.

Turun Seudun Vesi Oy on myös ollut mukana mm. kansainvälisissä ISMAR-tekopohjavesikonferensseissa sekä osallistunut Vietnamissa GTK:n vetämän vesihankkeen VietMARin toteutukseen. Myös Finnish Water Forum on ollut mukana tekopohjavesihankkeiden edistämisessä Vietnamissa.

Implementation

Turun Seudun Vesi osallistuu Finnish Water Forumin jäsenenä vesihuollon osaamisen vientiin

Finnish Water Forum kokoaa yhteen Suomen vesisektorin osaamisen yksityisellä, julkisella ja kansalaisjärjestöjen osalta ja edistää jäseniensä kansainvälisiä mahdollisuuksia. Yhdistyksen ja sen jäsenien tavoitteena on etsiä ratkaisuja vesihuollon globaaleihin haasteisiin käyttäen apuna suomalaista teknologiaa ja tietotaitoa. Finnish Water Forumin kautta jäsenillä on mahdollisuus luoda kontakteja niin vesialan toimijoihin kuin kansainvälisiin kumppaneihin.

Impact
Excitement
Replicability
Waiting for the first expert review.

Responses