Act

Touchpoint – CO2- päästöjen vähentäminen Take Back -palvelulla

Reduced waste (kg)
104 000

Touchpointin asiakkaiden ennen polttojätteeksi menneet tekstiilit on ohjattu poistotekstiilien jalostuslaitos Resterin kuitukierrätykseen. Yhteensä Touchpointin asiakkaat ovat erilliskierrättäneet käytöstä poistunutta tekstiiliä 104 tonnia vuonna 2021.

Reduced waste (kg)
• Yhteensä 104 000 kg

Päästöjen säästöpotentiaali*
• 383 200 kg CO2e säästöjä
• 54 373 460 l vedensäästöt

Read in another language:

Purpose

Tekstiilien erilliskierrätysvelvoite astuu voimaan tammikuussa 2023. Tekstiilien kiertotalous on Suomessa ottanut suuren harppauksen jo vuonna 2021, kun Pohjoismaiden suurin poistotekstiilin jalostuslaitos Rester aloitti toimintansa. Touchpointin Take Back -palvelu on mahdollistanut yrityksille poistotekstiilien erilliskierrätyksen vuodesta 2021 alkaen.

Results

Vuoden 2021 loppuun mennessä Touchpointin asiakkaat ovat lähettäneet 104 tonnia tekstiiliä Paimion poistotekstiililaitos Resteriin.
*Tekstiilien kierrätys takaisin kuiduksi luo säästöjä, kun ne tulevat korvaamaan vastaavaa neitseellistä kuitua. Päästöjen säästöpotentiaali Touchpointin asiakkaiden lähettämässä tekstiilimäärässä on 383 tonnia kasvihuonepäästöjä (CO2e)ja 54 373 tonnin vedensäästöt (l).

Implementation

Yhteensä Touchpointin asiakkaat ovat erilliskierrättäneet käytöstä poistunutta tekstiiliä 104 tonnia vuonna 2021. Normaalisti kuluneet ja käyttökelvottomat työvaatetekstiilit ohjataan seka-, tai energiajätteeksi. Vuodesta 2021 alkaen Touchpointin asiakkaat ovat voineet lähettää poistotekstiilinsä kierrätykseen, joka mahdollistaa tekstiilikuitujen uudelleen käytön.

Impact
Excitement
Replicability
Waiting for the first expert review.

Responses