Act

SAJL – Puhdas ja reilu urheilu

People involved
2 585

Antidoping ohjelma puhtaan ja reilun urheilun puolesta.

Purpose

SAJL:n antidopingohjelman tavoitteena on:

 • Turvata oikeudet reiluun ja puhtaaseen urheiluun
 • Koulutuksella ja viestinnällä ennaltaehkäistä dopingrikkomuksia
 • Säännöillä ja sopimuksilla varmistaa toimijoiden sitouttaminen ja säännösten oikeudellinen pätevyys.
 • Määrittää vastuut ja tehtävät antidopingtoimintaan
 • Ylläpitää ja vaalia hyviä suhteita antidopingorganisaatioihin

Results

Toimimme Suomen sekä maailman antidopingsäännöstöjen mukaisesti sekä varmistamme puhtaan urheilun. Antidoping ohjelma on luotu toimimaan ohjeena kaikkeen päätöksentekoon SAJL:n toiminnassa.

 • Antidoping teeman toteutumista mitataan Puhtaasti Paras -koulutuksen suorittaneiden sekä doping tapausten määrän perusteella.
 • Vuoden 2023 päättyessä SAJL:n lisenssiurheilijoita oli 1.979 ja lisenssin omaavia erotuomareita sekä toimitsijoita 606.
 • Puhtaasti paras -koulutuksen oli 22.2.2024 hyväksytysti suorittanut 604 henkilöä.

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry toteutti syksyllä 2023 Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta urheilujärjestöjen Reilun kilpailun ohjelmien arvioinnin. Sen osana oli antidopingtyön arviointi, josta SAJL sai seuraavat tulokset:

 • Säännöstö 10 / 10
 • Koulutus 9 / 10
 • Viestintä 8 / 10
 • Dopingvalvonta ja erivapaus 10 / 10
 • Yleistä antidopingohjelmasta 10 / 10.

SAJL:n pisteet olivat yhteensä 47 / 50 urheilujärjestöjen keskiarvon ollessa 38,8 / 50.

Implementation

Sitoudumme toimimaan Suomen sekä maailman antidopingsäännöstöjen mukaisesti. Varmistamme, että antidopingohjelmamme on aina laadukas ja ajantasainen. Ohjelma on osa toimintasuunnitelmaa, toteutamme työtä järjestelmällisesti sekä arvioimme ja seuraamme työn toteutumista. Huolehdimme tiedonjaosta ja koulutuksesta, sekä viestimme antidoping työstämme.

SAJL kannustaa kaikkia lajin parissa toimivia suorittamaan SUEK:n Puhtaasti Paras -verkkokurssin. Puhtaasti Paras on ilmainen verkkokoulutus urheilijoille, valmentajille ja tukijoukoille. Sen sisältö perustuu antidoping-sääntöihin. Koulutukseen kuuluu seitsemän moduulia, joissa annetaan keskeistä tietoa antidoping-asioista.

Antidopingtoiminta kuuluu SAJL:ssä kaikkien palkallisten ja vapaaehtoisten toimijoiden tehtäviin. SAJL pyrkii myös olemaan aktiivisesti mukana kehitettäessä keinoja dopingin poistamiseksi urheilusta. Liiton toimintasuunnitelmissa antidopingohjelma huomioidaan omana kohtanaan ja taloudellisesti toimintaan suunnataan riittävät resurssit ohjelman toteuttamiseksi.

Impact
Excitement
Replicability
Chief Impact Builder at Solved - The Cleantech Company
Eetu
Review

Antidoping work is important in all sports and it good to see that a sport is taking it seriously. It gives a strong message to young athletes that the topic is important and directs them to wise behaviour. The trainings themselves are good to have, but their impact is limited as there is no guarantee that the knowledge turns to behaviour.

About Eetu
I’m an enthusiastic, goal-driven, experienced, and inspiring change leader as well as an impact builder and communication professional. I have been leading and played major parts in many sustainability business concepts, design processes, and impact projects. I have been building tools for scaling up impact and business for the past decade at Solved, Helsinki Metropolitan Smart & Clean Foundation, and Siemens. My background comes from news journalism.

Responses