Act

Pirkanmaan Jätehuolto Oy – Biomylly: Biojätteistä BIG-biokaasua ja lannoitteita

Reduced CO2e (tCO2e)
1 900

Kesällä 2021 Koukkujärvellä käynnistyi uusi biolaitos, Biomylly, jossa käsitellään 17 kunnan biojätteet ja Nokian kaupungin puhdistamolietteet. Laitos muuttaa jätteet BIG-biokaasuksi sekä lannoitteiksi, jotka kelpaavat jopa luomutuotantoon. Käsittely tuo vähintään kolminkertaiset ympäristöhyödyt aiempaan kompostointikäytäntöön verrattuna.

Purpose

Pirkanmaan Jätehuollon visiona on olla ympäristöhyödyn varmistamisen edelläkävijä, ympäristölle paras. Kiertotalous on osa yrityksemme missiota ja hyödynnämme yli 99 % keräämästämme yhdyskuntajätteestä, joko energiana tai materiaalina. Biolaitos Biomylly muuttaa jätteet biokaasuksi ja lannoitteiksi, jotka kelpaavat luomutuotantoon.

Tavoitteena on biokaasun maksimaalinen käyttö liikennepolttoaineena, jolloin saavutetaan myös suurin ilmastohyöty. Kaasun kysyntää pystytään lisäämään urakoimalla jätekuljetukset uusiutuvan polttoaineen käyttöön dieselin sijasta. Biokaasua riittää myös muun liikenteen tarpeisiin.

Biojätteiden sisältämät ravinteet saadaan aitoon kiertoon maatiloilla kierrätyslannoitteina. Lietelinjan mädätteistä jalostetaan multaa.

Results

Laitoksessa käsitellään vuosittain 24 000 tonnia bio- ja puutarhajätteitä (kuivamädätys) sekä 10 000 tonnia puhdistamolietteitä (märkämädätys). Käsittely tuo vähintään kolminkertaiset ympäristöhyödyt aiempaan kompostointikäytäntöön verrattuna.

Biolaitoksen BIG-Biokaasu on energiana uusiutuvaa sekä vähäpäästöistä, ja se korvaa fossiilisia polttoaineita. Biokaasu tuotetaan paikallisesti oman seudun biojätteistä, mutta sitä voi tankata halki Suomen. Laskentatavasta riippuen biokaasun käyttö vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 % bensiiniin tai dieseliin verrattuna. Biomyllyn vuosittain tuottamalla biokaasulla ajaisi 1000 kertaa maapallon ympäri.

Mädätysprosessissa syntyvä ravinnepitoinen neste sekä biomassasta jäljelle jäävä mädäte voidaan hyödyntää lannoitteena ja multana maanparannuksessa. Näin biomassan sisältämät arvokkaat ravinteet saadaan hyödynnettyä.

Yhdellä 2 kg biojätepussilla saa biokaasua 4 kilometrin ajoon henkilöautolla ja yhden biojätepussin sisältämillä ravinteilla kasvatetaan rukiit 400-grammaiseen ruisleipään.Laitoksessa käsitellään vuosittain 24 000 tonnia bio- ja puutarhajätteitä (kuivamädätys) sekä 10 000 tonnia puhdistamolietteitä (märkämädätys). Käsittely tuo vähintään kolminkertaiset ympäristöhyödyt aiempaan kompostointikäytäntöön verrattuna.

Biomyllyn BIG-biokaasu on energiana uusiutuvaa sekä vähäpäästöistä, ja se korvaa fossiilisia polttoaineita. Kestävä biokaasu tuotetaan paikallisesti oman seudun biojätteistä, mutta sitä voi tankata halki Suomen, sillä BIG-biokaasua tuottaa Pirkanmaan Jätehuollon lisäksi jätehuoltoyhtiöt Stormossen ja Etelä-Karjalan Jätehuolto. Laskentatavasta riippuen biokaasun käyttö vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 % bensiiniin tai dieseliin verrattuna. Biomyllyn vuosittain tuottamalla biokaasulla ajaisi 1000 kertaa maapallon ympäri.

Biokaasua käytetään Pirkanmaan Jätehuollon jäteautoissa fossiilisten polttoaineiden sijaan. Vuonna 2021 Pirkanmaan Jätehuollon reiteillä kulki viisitoista  kaasuautoa ja määrä lisääntyy vuosittain. Kaasun käyttö jäteautoissa vähentää hiilidioksidipäästöjä 1900 tonnia vuodessa.

Biojätteen mädätysprosessissa syntyvä ravinnepitoinen neste sekä biomassasta jäljelle jäävä mädäte voidaan hyödyntää lannoitteena ja multana maanparannuksessa. Näin biojätteen sisältämät arvokkaat ravinteet saadaan kiertoon.

Yhdellä 2 kilon biojätepussilla voi tuottaa biokaasua 4 kilometrin ajoon henkilöautolla ja yhden biojätepussin sisältämillä ravinteilla kasvatetaan rukiit 400-grammaiseen ruisleipään.

Implementation

Nokian Koukkujärven jätekeskukseen rakennettiin 2021 uusi biojätteiden ja lietteiden käsittelylaitos, Biomylly. Laitos käsittelee 17 kunnan biojätteet sekä Nokian Veden jätevedenpuhdistamolla syntyvät lietteet. Laitoksessa on kaksi erillistä linjaa, kuivalinja biojätteille ja märkälinja lietteille.

Biojätteestä valmistetun BIG-biokaasun tuotanto alkoi syksyn 2021 aikana. BIG-Biokaasu on energiana kestävää, paikallista, uusiutuvaa sekä vähäpäästöistä, ja se korvaa fossiilisia polttoaineita. Biokaasu valmistetaan biohajoavista jätteistä, kuten kotitalouksien biojätteistä ja jätevedenpuhdistamojen lietteistä. Periaatteessa mistä tahansa biomassasta voidaan tuottaa biokaasua. Biokaasu on 100-prosenttisesti uusiutuva energiamuoto, sillä se valmistetaan eloperäisistä raaka-aineista.

Biokaasu muodostuu hapettomissa eli anaerobisissa olosuhteissa, kun mikrobit hajottavat orgaanista ainesta. Muodostunut biokaasu sisältää suurimmaksi osaksi metaania, lisäksi hiilidioksidia ja pieniä määriä myös rikkivetyä ja vettä. Jalostusvaiheessa hiilidioksidi ja muut epäpuhtaudet poistetaan, jolloin jäljelle jää lähes puhdasta metaania. Liikennekaasun metaanipitoisuus on vähintään 95 %, ja yksi normaalikuutio liikennepolttoainetta sisältää energiaa 9,67 kWh. Esimerkiksi bensiinilitran energiasisältö on 8,9 kWh.

Biojäte ja liete käsitellään biokaasulaitoksen reaktoreissa, jossa vallitsevat hapettomat olosuhteet. Anaerobiset mikrobit hajottavat lietteen ja biojätteen sisältämän orgaanisen aineksen biokaasuksi.

Biokaasu on reaktorin jälkeen puhdistettava, jotta se on käyttökelpoista liikennepolttoaineena. Kaasu jalostetaan erottamalla metaanikaasu hiilidioksidista. Puhdistuksen jälkeen biokaasusta on vähintään 95 % metaania.

Kaasu johdetaan putkia pitkin tai kuljetetaan konteissa kaasuntankkausasemille, joissa sitä voidaan tankata niin henkilöautoihin kuin raskaan liikenteen kalustoonkin.

Mädätysprosessissa syntyvä ravinnepitoinen neste sekä biomassasta jäljelle jäävä mädäte hyödynnetään ravinteena tai maanparannuksessa. Kiinteästä mädätteestä jalostetaan multaa ja biolinjan ravinnerikasta nestettä voidaan käyttää lannoitteena. Näin biomassan sisältämät arvokkaat ravinteet, kuten typpi ja fosfori, saadaan hyödynnettyä.

BIG-biokaasu on kestävää ja paikallista polttoainetta. Kasvava määrä jäteautoista kulkee sillä mitä kuljettaakin – eli jätteellä.

Tommi Jaakkonen, Biomyllyn laitosmestari
Impact
Excitement
Replicability
Waiting for the first expert review.

Responses