Act

Merikeskus Forum Marinum – Inspiroivilla näyttelyillä kohti kestävää

Participants
64 847

Saaristomeren saarien ja luotojen määrää kuvaavan 40 000+ näyttelyn myötä Forum Marinum tuo näyttelytarjontaansa myös meriluontoa ja saaristoa niin asukkaiden kuin ympäristönkin näkökulmat huomioiden.

Purpose

Forum Marinum tekee laaja-alaista yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten kanssa. Merelliset sisällöt on suunniteltu päiväkotilapsista yliopisto-opiskelijoihin. Näyttelyopastusten ja työpajojen avulla Forum Marinum edistää tietoisuutta kestävästä kehityksestä. Vuonna 2021 Forum Marinumissa avattiin pysyvä näyttely 40 000+, jonka kantavana teemana on meriluonnon ja saaristoon liittyvän kulttuuriympäristön ymmärrys ja kestävä kehitys. Näyttelyn erityispiirteenä on luonnon ja ihmisen muokkaaman kulttuurin yhdistäminen resurssikestävien elämänmuotojen vaalimiseksi. Näitä teemoja esittämällä ja pohtimalla Forum Marinum on mukana luomassa pohjaa tulevaisuuden ratkaisujen löytämiseksi.

Results

Forum Marinumin tiloissa vieraili 64 847 vierasta museolipun ostanutta kävijää vuonna 2021. Oppilaitosten kautta vierailleilta koululaisia ja opiskelijoita oli 638. Pandemia laski koululaiskävijöiden totuttua määrää huomattavasti.
Forum Marinum tavoittaa suuren yleisön tuottamillaan sisällöillä, minkä vuoksi sillä on merkittävä mahdollisuus lisätä myös lasten ja nuorten tietoisuutta kestävän kehityksen merellisistä näkökulmista.

Implementation

Perinteisten museokäyntien lisäksi Forum Marinum tavoittaa yleisönsä mm. oppilaitosyhteistyön, esitelmätilaisuuksien ja yleisötapahtumien avulla. Forum Marinumin tuottamissa sisällöissä käsitellään teemoja kuten meri elinkeinona, resurssina ja suojelun kohteena.
Näyttelysisältöjen myötä yleisössä herätellään uusia näkökulmia merten suojeluun ja lisätään tietoa yksilön positiivisista vaikuttamismahdollisuuksista. Keskeinen osa esitystapaa on myös menneestä kertominen ja menneen tiedon ja esineistön säilyttäminen. Museokokemuksen kautta voi oppia merenkulun elintärkeästä roolista Suomelle sekä pohtia näiden välttämättömyyksien suhdetta Itämeren tulevaisuuteen.

Forum Marinum tarjoaa sisältöjään opinnäytetöitä tekeville opiskelijoille, sekä mahdollistaa myös harjoittelupaikkoja museo-alasta kiinnostuneille. Forum Marinum on viihtyisä ja mielenkiintoinen oppimisympäristö, joka tukee opetusta ja koulutusta kestävän kehityksen teemat mielessä pitäen.

Impact
Excitement
Replicability
Waiting for the first expert review.

Responses