Act

Keskuskauppakamari – Ilmastositoumus

Companies
12

Ilmastositoumus auttaa organisaatioita johtamaan ilmastotyötään. Keskuskauppakamarin riippumaton Vastuullisuuslautakunta myöntää Ilmastositoumus-tunnuksen käyttöoikeuden Suomessa toimivalle organisaatiolle, joka sitoutuu vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään ja asettaa päästövähennystavoitteet kohti hiilineutraaliutta vuonna 2035. Sitoumuksen painopistealueina ovat toiminnan suorat päästöt, tavarakuljetusten päästöt ja henkilöliikkumisen päästöt.

Purpose

Keskuskauppakamari ja kauppakamarit ympäri Suomen edustavat yli 20 000 suomalaista yritystä ja organisaatiota, jotka työllistävät yhteensä noin miljoona työntekijää. Haluamme helpottaa yritysten toimintaedellytyksiä verotuksen, liikenteen ja lainsäädännön saralla sekä kansainvälisessä kaupassa. Edistämme yritysten itsesääntelyä sekä tarjoamme monipuolisia asiantuntijapalveluja elinkeinoelämän tarpeisiin.

Tarjoamme ratkaisuja ja palveluita, joilla yritys voi tehokkaasti kehittää omaa vastuullisuuttaan ja siten myös kilpailukykyään muuttuvilla markkinoilla. Toimimme yritysten vastuullisuuskumppanina ja luomme vuoropuhelua eri toimijoiden välillä. Tarjoamme työkaluja ilmasto- ja ihmisoikeusvastuun johtamiseen ja koulutamme mm. vastuullisuuden johtamisessa sekä hiilijalanjäljen laskennassa.

Ilmastositoumusta voi hakea, kun on tehnyt sitoumuksen edellyttämän hiilijalanjälkilaskennan ja päästövähennyssuunnitelman. Hakija saa Keskuskauppakamarin vastuullisuuslautakunnan hyväksynnän hiilijalanjälkilaskelmalle ja päästövähennyssuunnitelmalle sekä Ilmastositoumus-tunnuksen käyttöoikeuden vuodeksi kerrallaan. Samalla yritys saa näkyvyyttä muiden ilmastovastuullisten yritysten rinnalla liittyy osaksi ilmastovastuullisten vertaisverkostoa.

Results

Ilmastositoumus-tunnuksen käyttöoikeus on tähän mennessä myönnetty 12 suomalaiselle yritykselle.

Implementation

Ilmastositoumus-tunnuksen käyttöoikeus myönnetään Suomessa toimivalle organisaatiolle, joka sitoutuu vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään ja asettaa päästövähennystavoitteet kohti hiilineutraaliutta vuonna 2035.

Impact
Excitement
Replicability
Waiting for the first expert review.

Responses