Act

Ilmarinen – Eläkevarojen sijoittaminen hiilineutraalisti

Customers
1 100 000

­Ilmarisen tehtävänä on varmistaa, että asiakkaamme saavat työstään ansaitsemansa eläkkeen. Edistämme parempaa työelämää ja näin autamme asiakkaitamme menestymään. Kaikkiaan vastaamme noin 1,1 miljoonan ihmisen eläketurvasta. Eläkevastuiden katteena on yli 57 miljardin euron sijoitusvarallisuus, jota sijoitamme tuottavasti, turvaavasti ja vastuullisesti.

Purpose

Sijoitamme eläkevaroja tuottavasti, turvaavasti ja vastuullisesti. Osana ilmastonmuutokseen liittyvien riskien hallintaa tavoittelemme eläkevarojen sijoittamista hiilineutraalisti vuoden 2035 loppuun mennessä.

Results

Sijoitamme yli 50 miljardin yhteistä eläkevarallisuutta, jolla turvataan nykyisten ja tulevien eläkkeiden maksua. Vastuumme tulevien eläkkeiden maksamisesta yltävät vuosikymmenien päähän. Ilmastonmuutos vaikuttaa koko ihmiskunnan hyvinvointiin ja elinolosuhteisiin, joten sillä on ohittamattomat vaikutukset eläkevarojen sijoittamiseen.

Hallitsemme sijoitustemme pitkän aikavälin riskiä ottamalla huomioon jokaisessa sijoituspäätöksessä ympäristöön, ihmisoikeuksiin ja hyvään hallintoon liittyvät riskit ja mahdollisuudet.

Meille on tärkeää vaikuttaa sijoittajana siihen, että yritykset tekevät oikeita päästövähennyksiä. Samalla, kun odotamme yritysten parantavan päästöraportointiaan, kehitämme jatkuvasti omaa toimintaamme. Olemme kehittäneet analysointityökaluamme, joka auttaa eri lähteistä tulevan vastuullisuustiedon integroinnissa sijoituspäätöksentekoon.

Vuonna 2020 Ilmarinen ulotti sijoitustensa hiiliriskin tarkastelun kivihiiltä laajemmin fossiilisiin energianlähteisiin. Korkean hiiliriskin liiketoimintarajaa lasketaan asteittain nykyisestä 30 prosentista 15 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Kunnianhimoinen ilmastotavoite vaatii jatkuvaa kehittämistä, ja Ilmarinen työstää vuoden 2021 aikana ilmastotiekarttaansa edelleen.

Periaatteemme ja käytäntömme on kuvattu sivuiltamme löytyvissä Vastuullisen sijoittamisen periaatteissa ja niitä täydentävissä Vastuullisen sijoittamisen käytännön ohjeissa.

Implementation

Saavutimme vuosien 2016—2020 ilmastotiekartassa asettamamme ilmastotavoitteet lähes kokonaan. Merkittävimpänä onnistumisena kiinteistöjen hiilijalanjälki väheni 14 prosenttia. Lisäksi sijoitukset kestävään kehitykseen lähes kaksinkertaistuivat ja metsäsijoitusten hiilinielut kasvoivat 44 prosenttia.

Vuonna 2020 vastuulliseen vertailuindeksiin sijoittavat osakeindeksirahastot kattavat jo 90 prosenttia listatun osakesalkun passiivisijoituksista. Kiinteistöpuolella Ilmarinen jatkoi LEED-sertifiointeja ja kierrätti myös toimitalonsa lasikattojen lämpölasit lasivillaksi. Lisäksi verkkopalvelu tehtiin kaikille saavutettavaksi.

llmastoraportointi sai vuonna 2020 myös kansainvälistä tunnustusta, kun Ilmarinen valittiin mukaan PRI:n Leaders´Groupiin.

Impact
Excitement
Replicability
Waiting for the first expert review.

Responses