Social
Health and Well-being

Finnish Paralympic Committee – Valtti program

Suomen Paralympiakomitean koordinoiman Valtti-ohjelman avulla pyritään löytämään erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille liikuntaharrastus. Valtti-ohjelmaan valittu lapsi tai nuori saa oman henkilökohtaisen Valtin. Valtti toimii ohjattavansa liikuntakaverina ja harrastuksen pariin saattajana. Valtit ovat pääasiassa kuntoutus- ja liikunta-alan opiskelijoita sekä vapaaehtoisia.

Number of people participated
663
Total impact 57 261 See all »
Number of people participated
663
Total impact 57 261 See all »
Share the Planet Act and help it spread
Anyone with a social media account can help boost visibility of this action by sharing on Facebook, Twitter, or LinkedIn.
Challenge a company
Challenge a company to join this action
4
Companies challenged
Project Director, Sustainable Everyday Life at Sitra
Markus Terho
Impact
Excitement
Replicability
About Markus
A corporate responsibility veteran, with over two decades in the industry. He has held several notable positions, among them, he has served as the global sustainability chief at Nokia. There he has managed global corporate responsibility activities, environmental and social responsibility, social investment portfolios as well as disaster relief and charity donations.
Review

This planet act showcases how a program benefitting special need youth can also provide learning opportunity, practical on-the-job experience and study credits for students. This act is locally scalable up to a point, but larger scaling would require a nationally operating large organization to ensure nation wide availability and service covering.

Impact
Excitement
Replicability

Purpose

Erityistä tukea tarvitsevat lapset liikkuvat Suomessa liian vähän. Valtti-ohjelman avulla yhdistetään erityistä tukea tarvitseva lapsi sekä urheiluseura. On vaikea tietää, mikä laji tai liikuntamuoto soveltuu erityistä tukea tarvitsevalle lapselle, mistä sopiva harrastuspaikka löytyy, miten sinne pääsee ja kelpaako mukaan. Perheissä ehkä pelätään, että lapsi ei pärjää tai kelpaa. Urheiluseuroissa luullaan, että vammaisia liikkujia ei kiinnosta seurassa harrastaminen tai pelätään oman osaamisen riittämättömyyttä ja ohjaajaresurssien loppumista.

Results

Valtti-ohjelma on toiminut vuodesta 2016 alkaen, ja vuosina 2017-2019 se sai Opetus- ja Kulttuuriministeriön tukea. Vuodesta 2020 alkaen Valtti-ohjelma on ollut osa Paralympiakomitean perustoimintaa, minkä mahdollistamiseen tarvitaan myös yksityistä tukea. SEDY-hankkeessa kootun palautteen perusteella 54 % löysi harrastuksen ohjelman kautta ja 61 %:lla se lisäsi liikkumista. Lisäksi moni sai ideoita ja tukea harrastamiseen.

Vuosina 2017-2019 Valtti-ohjelmaan haki 889 lasta, joista 663 pääsi aloittamaan ohjelman. Tavoitteena on selvittää mikä laji tai liikuntamuoto soveltuu erityistä tukea tarvitsevalle lapselle, ja mahdollistaa lajikokeilut ohjaajien avulla.

Implementation

Valtti-ohjelmaan haetaan keväällä. Jokainen ohjelmaan valittu lapsi ja nuori saa oman henkilökohtaisen Valtin tai Valtti-parin. Valtit toimivat ohjattavansa liikuntakaverina, tukihenkilönä ja harrastuksen pariin saattajana. Valtit ovat pääasiallisesti liikunta-, kasvatus-, kuntoutus- tai sosiaalialan opiskelijoita Valtti-ohjelman lukuisista yhteistyöoppilaitoksista eri puolilta Suomea. He saavat Valttina toimimisesta opintopisteitä sekä arvokasta käytännön kokemusta omaan alaansa liittyen. Valtti suunnittelee ohjattavalleen noin neljän kokeilukerran jakson, joka toteutetaan pääasiassa syksyllä. Kokeilujakso koostuu erilaisista liikuntakokeiluista, joiden kautta pyritään löytämään lapselle tai nuorelle mieleinen ja soveltuva liikuntamuoto ja harrastuspaikka.

The People's Voice

No comments yet.