Act

EMU Growth Partners – Palkka-avoimuudella tasa-arvoisuutta työyhteisöön

Employees
82

Haluamme nostaa toimialamme ja sillä työskentelevien ihmisten työn arvostusta tuomalla palkkauksen läpinäkyväksi niin nykyisille kuin tuleville työntekijöillemme. EMUlle on tärkeää vastuullisena yrityksenä taata ihmisille tasa-arvoinen työpaikka, jossa kaikilla on mahdollisuus tasa-arvoiseen palkkaan samankaltaisen osaamis- ja koulutustason sekä kokemuksen perusteella.

Purpose

Halu saada palkat näkyviksi on tullut suoraan henkilöstöltämme. Palkkauksemme ei ole kiinni neuvottelutaidoista, sukupuolesta, iästä tai työskentelypaikkakunnasta, vaan maksamme tietystä positiosta ennalta määritellyn palkkahaarukan mukaisen korvauksen.

Olemme tuoneet palkkahaarukan näkyville myös työpaikkailmoituksiimme ja saaneet tästä hyvää palautetta. Palkasta ja koko roolin vaativuudesta on helpompaa käydä keskustelua, sillä hakijat tietävät missä kokoluokassa palkan suhteen liikutaan.

Results

Palkka-avoimuudella pyrimme lisäämään toimialallamme työskentelevien ammattilaisten työn arvostusta sekä vaalimme avointa ja läpinäkyvää kulttuuria. Haluamme lisätä nykyisten työntekijöidemme työtyytyväisyyttä, sillä työntekijämme ovat tärkein voimavaramme. Myös urakehityksen hahmottaminen on työntekijöillemme helpompaa, kun roolit ja palkkaus on selkeästi avattu.

Implementation

Palkka-avoimuuden ensiaskelilla määrittelimme eri tehtävien roolitukset, nimikkeet ja näiden vastuut. Tämän jälkeen muodostimme rooleja vastaavat palkkahaarukat ja kommunikoimme asian henkilöstöllemme yhteisessä infotilaisuudessa. Palkkoihin liittyvät käytännöt ovat kaikille työntekijöille näkyvillä intranetissä ja käymme ne läpi myös uusien työntekijöiden perehdytyksessä. Lisäsimme palkkahaarukan myös työpaikkailmoituksiimme. Tarkistamme palkkamallin vuoden välein työehtosopimus muutosten yhteydessä.

Impact
Excitement
Replicability
Waiting for the first expert review.

Responses