Act

PharmaLex Finland – Tuemme vihreää farmasiaa

Donation (eur)
4030

Teimme lahjoituksen Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan kestävän kehityksen rahastoon. Lahjoituksella haluamme tukea maailman ensimmäisen farmasian kestävän kehityksen professuurin saamista Suomeen.

Read in another language:

Purpose

Ympäristöasioiden huomioiminen farmasian alalla on kasvamassa tulevaisuudessa, ja PharmaLex Finland (aiemmin DRA Consulting) lääkealan Euroopan laajuisena asiantuntijayrityksenä haluaa olla mukana kehittämässä alaa tähän suuntaan.

Vihreän farmasian maisteriohjelman yhtenä tavoitteena on saada farmasia myös kansainvälisellä tasolla vastaamaan tehokkaammin maailmanlaajuiseen kestävyyshaasteeseen. Helsingin yliopiston farmasian tiedekunta on perustanut kestävän kehityksen rahaston, jonka avulla tiedekuntaan tavoitellaan maailman ensimmäistä farmasian kestävän kehityksen professuuria. Farmasian kestävälle kehitykselle on maailmanlaajuinen tarve ja professuuri mahdollistaisi kestävän kehityksen osaamisen laajentamisen.

Results

Farmasian kestävän kehityksen professuurin toteutumisen myötä opiskelijoilla on mahdollista tulla paremmiksi farmasian alan osaajiksi ympäristöasioissa ja ottaa vieläkin vankemman jalansijan kestävässä kehityksessä. Oppialalta valmistuneet toimivat yhtä lailla lääkekehityksessä, viranomais- ja järjestötahoilla kuin suorissa kontakteissa lääkkeiden käyttäjiin

Implementation

Farmasian kestävän kehityksen professuuri perustetaan vuonna 2023, kun rahastoon on kertynyt riittävä määrä pääomaa. Tätä PharmaLex Finland on osaltaan vauhdittanut lahjoituksellaan ja tiedottamalla asiasta sidosryhmilleen ja muille kontakteilleen. Tämä malli toimii hyvänä esimerkkinä muillekin tiedekunnille ja toimialoille.

Impact
Excitement
Replicability
Waiting for the first expert review.

Responses