Act

Cencora PharmaLex – Tuemme vihreää farmasiaa

Donations (€)
4 030

Teimme lahjoituksen Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan kestävän kehityksen rahastoon. Lahjoituksella haluamme tukea maailman ensimmäisen farmasian kestävän kehityksen professuurin saamista Suomeen.

Read in another language:

Purpose

Ympäristöasioiden huomioiminen farmasian alalla on kasvamassa tulevaisuudessa, ja Cencora PharmaLex lääkealan globaalina asiantuntijayrityksenä haluaa olla mukana kehittämässä alaa tähän suuntaan.

Vihreän farmasian maisteriohjelman yhtenä tavoitteena on saada farmasia myös kansainvälisellä tasolla vastaamaan tehokkaammin maailmanlaajuiseen kestävyyshaasteeseen. Helsingin yliopiston farmasian tiedekunta on perustanut kestävän kehityksen rahaston, jonka avulla tiedekuntaan tavoitellaan maailman ensimmäistä farmasian kestävän kehityksen professuuria. Farmasian kestävälle kehitykselle on maailmanlaajuinen tarve ja professuuri mahdollistaisi kestävän kehityksen osaamisen laajentamisen.

Results

Farmasian kestävän kehityksen professuurin toteutumisen myötä opiskelijoilla on mahdollista tulla paremmiksi farmasian alan osaajiksi ympäristöasioissa ja ottaa vieläkin vankemman jalansijan kestävässä kehityksessä. Oppialalta valmistuneet toimivat yhtä lailla lääkekehityksessä, viranomais- ja järjestötahoilla kuin suorissa kontakteissa lääkkeiden käyttäjiin

Implementation

Farmasian kestävän kehityksen professuuri perustetaan, kun rahastoon on kertynyt riittävä määrä pääomaa. Tätä Cencora PharmaLex on osaltaan vauhdittanut lahjoituksellaan ja tiedottamalla asiasta sidosryhmilleen ja muille kontakteilleen. Tämä malli toimii hyvänä esimerkkinä muillekin tiedekunnille ja toimialoille.

Impact
Excitement
Replicability
Waiting for the first expert review.

Responses