Act

Bayer – Hiilineutraali tuotanto

Reduced CO2e (tCO2e)
13 800

Hiilidioksidipäästöjä on vähennettävä maailmanlaajuisesti, ja suurena globaalina yrityksenä Bayer ottaa ilmastonmuutoksen hillitsemisen vakavasti. Bayer on käynnistänyt Suomessa mittavat toimenpiteet saavuttaakseen hiilineutraaliuden nopealla aikataululla. Ennen kaikkea uusiutuvan energian ja kompensointiohjelman mukanaan tuomat positiiviset vaikutukset ovat edesauttaneet hiilineutraalin tuotannon tavoittelussa.

Read in another language:

Purpose

Bayer haluaa olla hiilineutraali. Tavoitteen saavuttamiseksi on kehitetty uusi kompensointiohjelma ja siirrytty käyttämään uusiutuvaa energiaa. Valtaosa toimenpiteistä on toteutettu Bayerin tuotantolaitoksessa Turussa, jonne on myös investoitu 250 miljoonaa euroa tuotantolaitoksen kehitys- ja laajennustöihin.

Results

Bayerin globaalina tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2030 mennessä. Suomessa Bayer on kuitenkin onnistunut saavuttamaan tämän tavoitteen omassa toiminnassaan jo vuoden 2021 osalta.

Bayer on tehnyt Suomessa valtavia toimenpiteitä hiilidioksidipäästöjensä vähentämiseksi. Kolmen vuoden aikana päästöjä onnistuttiin vähentämään peräti 89 prosenttia, eli 13 800 tonnia. Ne päästöt, joita ei tuotannollisista syistä ole onnistuttu vähentämään, kompensoidaan kokonaisuudessaan.

Implementation

Tavoitteen saavuttamiseksi on tehty lukuisia tekoja. Kaikki Turun tuotantolaitoksen tarvitsema höyry, lämpö ja sähkö tuotetaan vain uusiutuvalla energialla. Molemmissa Bayerin toimipisteissä on lisäksi otettu käyttöön energiatehokkuustoimenpiteitä ja kiinteistöjen energiatehokkuuden osalta tehdään jatkuvia parannuksia.

Tuotteiden logistiikkaa on myös optimoitu niin, että kuljetusten päästöt ovat mahdollisimman pienet ja työntekijöiden matkustamisesta sekä jätehuollosta aiheutuneet päästöt pyritään pitämään mahdollisimman matalina. Pyrimme löytämään yhdessä sidosryhmien kanssa keinoja hiilijalanjäljen pienentämiseksi esimerkiksi valitsemalla ympäristöystävällisimmät vaihtoehdot pakkausmateriaaleihin.

Kaikki ne päästöt, joita ei pystytä toiminnan luonteen takia vähentämään, kompensoidaan kokonaan lykkäämällä uudistushakkuuvaiheessa olevan metsän hakkuita sekä istuttamalla uutta metsää Suomessa.

Tavoitteemme on olla kestävän kasvun edelläkävijöitä jatkossakin. Investoimme Turun tuotantolaitoksemme kehitys- ja laajennustyöhön 250 miljoonaa euroa, ja tuotantolaitoksen laajennus tulee luonnollisesti olemaan valmistuttuaan hiilineutraali ja energiatehokas.

Tomi Penttilä, Bayerin Turun tuotantolaitoksen johtaja
Impact
Excitement
Replicability
Waiting for the first expert review.

Responses