Environment
Climate

Bayer – Hiilineutraali tuotanto

Mahdollisimman hiilineutraali tuotanto on välttämättömyys. Bayer on käynnistänyt Suomessa mittavat toimenpiteet, joiden myötä yhtiö pyrkii hiilineutraaliksi nopealla aikataululla ja tavoitteenamme on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Tavoite saavutetaan pääosin uusiutuvan energian ja uuden kompensointiohjelman avulla. Suurin osa toimenpiteistä toteutetaan Bayerin tuotantolaitoksessa Turussa, jonne Bayer on myös julkistanut 35 miljoonan euron investoinnit parantaakseen ehkäisytuotteiden toimitusvarmuutta ja varautuakseen potentiaaliseen kysynnän kasvuun.

No value
Total impact 0 See all »
No value
Total impact 0 See all »
Share this Act and help it spread
Help this Act to spread by sharing it on Facebook, Twitter, or LinkedIn.
Invite an organization
Invite an organization to do this Act
0
Organizations invited
Claim this Act
Is this your company's Act? Sign up and claim this Act to make it yours.

Purpose

Bayer on vapaaehtoisesti sitoutunut kehittämään terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioidensa tasoa jatkuvasti.

Bayer on sitoutunut Science Based Targets initiative (SBTi) -aloitteeseen. Aloitteeseen osallistuvat yritykset ovat sitoutuneet vähentämään hiilidioksidipäästöjään siten, että Pariisin ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa ja ilmaston lämpeneminen rajoittaa 1,5 asteeseen tai enintään 2 asteeseen. Yritykset sitoutuvat siihen, että niiden päästötavoitteista tehdään tieteellinen arviointi.

Bayerin tavoitteena on vähentää päästöjään globaalisti 42 prosenttia vuoteen 2029 mennessä ja tähän tähtäävät toimet ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. Tieteellisen arvioinnin mukaan Bayerin asettamat tavoitteet riittävät osaltaan ilmaston lämpenemisen rajoittamiseen 1,5 asteeseen eli ylsivät tiukimpaan kategoriaan.

Results

Bayerin taivoitteena on saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2030 mennessä, jonka saavuttamiseen Suomessa hyvin saatavilla oleva uusiutuva energia tarjoaa meille hyvät edellytykset. Siirtymällä kokonaan uusiutuvaan energiaan Bayer on vähentänyt hiilidioksidipäästöjä 80 prosentilla samalla, kun varaudutaan mahdolliseen kysynnän kasvuun.

Implementation

Uusituva energia – Turun tuotantolaitoksen tarvitsema höyry, lämpö ja sähkö tuotetaan hyödyntäen vain uusiutuvaa energiaa, mikä pienentää tuotantolaitoksen hiilijalanjälkeä yli 80 prosenttia verrattuna vuoden 2019 tasoon.

Energiatehokkuus – Kaikissa yhtiön toimipisteissä on otettu käyttöön energiatehokkuustoimenpiteet jo vuodesta 2009 alkaen, jolloin koko konserni toteutti niin sanotun Climate Check -ohjelman. Kiinteistöjen energiatehokkuuden osalta tehdään jatkuvia parannuksia.

Logistiikan optimointi – Tuotteiden logistiikka optimoidaan siten, että kuljetusten päästöt ovat mahdollisimman pienet.

Sidosryhmäyhteistyö – Yhteistyökumppaneiden, alihankkijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa pyritään löytämään keinoja hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Esimerkiksi pakkausmateriaaleissa valitaan ympäristöystävällisin vaihtoehto.

Matkustaminen ja jätehuolto – Työntekijöiden matkustamisesta ja jätehuollosta aiheutuneet päästöt pyritään pitämään mahdollisimman matalina.

Kompensointi – Päästöjä, joita ei pystytä poistamaan energiatehokkuustoimilla tai uusiutuvalla energialla, kompensoidaan suojelemalla ja istuttamalla metsää.

Other Climate Planet Acts