Planet Score

Kuinka voimme varmistaa että teot joita teemme vaikuttavat positiivisesti kestävään kehitykseen? Kuinka tiedämme millä yritysten teoilla on todella merkitystä?

Tuodaan mukaan yli 5 000 kestävän kehityksen asiantuntijaa.

Kokoamme laajaa kansainvälistä asiantuntijayhteisöä arvioimaan ja validoimaan palveluun tuotavia yritysten tekoja. Asiantuntijat auttavat siten myös mukana olevia yrityksiä keskittymään juuri niihin aiheisiin ja tekoihin joilla on todellista merkitystä paremman huomisen kannalta.

Yli 5 000 asiantuntijaa kattava yhteisö on mukana varmistamassa, että kaikki palvelussa olevat Planet-teot ovat vaikutuksiltaan positiivisia. Jokainen teko arvioidaan riippumattomien asiantuntijoiden toimesta ja hyväksytään osaksi palvelua jos kriteerit teon vaikuttavuuden osalta täyttyvät.

Miten liityt mukaan vaikuttavalla teolla?

Jakaminen

Organisaation havaitessa omasta toiminnastaan vaikuttavan kestävän kehityksen teon, ensimmäinen askel on jakaa teko palveluun. Teko ei mene julkiseksi ennen kuin se on tarkistettu.

Alkutarkistus

The Planet Companyn asiantuntijat arvioivat uuden teon vaikuttavuutta kestävään kehitykseen. Jos teko nähdään selkeänä ja vaikutuksiltaan positiivisena, teko julkaistaan palvelussa.

Pisteytys

Alkutarkistuksen jälkeen teko ”reitataan” eli pisteytetään kestävän kehityksen asiantuntijoiden toimesta. Reittauksen perusteella teolle syntyy vaikuttavuudesta kertova Planet Score.

Vaikutus

Jokainen teko validoituu palvelussa asiantuntijoiden ja palvelua käyttävien yksityishenkilöiden toimesta. Jokainen palveluun pääsevä teko on todettu vaikutuksiltaan positiiviseksi.

Usein kysytyt kysymykset

1. Vaikutukset planeetan hyväksi

Mitkä ovat kyseisen teon potentiaaliset vaikutukset planeetan hyväksi? Jos valtaosa yrityksistä sitoutuu toimimaan teon mukaisesti, kuinka suuria vaikutuksia teolla olisi?

2. Toistettavuus

Kuinka helppoa tekoa on toistaa? Voiko mikä tahansa yritys osallistua siihen, vai onko teko relevantti vain esim. tietylle toimialalle tai alueelle.

3. Innostavuus

Millainen on teon uutuusarvo ja miten innostavana pidät tekoa? Tämä on kriteereistä subjektiivisin.

4. Tarkoituksen selkeys

Kuinka selkeää on teon tarkoitus, eli miksi juuri tämä kestävän kehityksen mukainen teko kannattaa tehdä?

5. Relevanssi YK:n kestävien kehityksen tavoitteiden suhteen

Kuinka hyvin kyseinen teko edistää YK:n kestävän kehitysten tavoitteiden saavuttamista? Yksi teko voi vaikuttaa useaan kestävän kehityksen tavoitteeseen samanaikaisesti.

Käytetty arviointiasteikko on Ei yhtään (0) – Erinomaisesti (10).

Asiantuntijoiden arvioinnin tarkoituksena on antaa riippumaton mielipide tekojen vaikuttavuudesta kestävään kehitykseen. Asiantuntijat antavat omat pisteensä tietämättä muiden asiantuntijoiden pisteytyksistä.

Planet-tekojen pisteytyksiä tekevän asiantuntijayhteisön tarjoaa yhteistyökumppanimme Solved, joka on asiantuntijaverkostoista ja -organisaatioista sekä yksityisistä asiantuntijoista koostuva ekosysteemi. Solved-organisaatiossa on mukana yli 5000 henkilöä 80 eri maasta.

Tarkoin valitut kriteerit antavat palvelun käyttäjille keinon nähdä jokaisen Planet-teon keskeisimmät ominaisuudet ja ennen kaikkea vahvuudet, ja kasvattavat siten luottamusta tekoon liittymiseen.

Asiantuntijaorganisaatiot tai -yksilöt voivat lähettää hakemuksen ja liittyä sitä kautta Solved-ekosysteemiin, jossa heidät valitaan sopiviin arviointiryhmiin osaamisensa pohjalta.

Planet Companyn jäsenet, jotka ovat palvelussa mukana Leader-tasolla, voivat keskustella suoraan arviointiryhmän kanssa digitaalisen alustan välityksellä.