Turun kaupunki

Turun kaupunki on hiilineutraali vuonna 2029, jolloin kaupunki ei tuota enää yhtään päästöjä ilmakehään. Sen jälkeen tavoitteena on olla ilmastopositiivinen eli ilmakehää viilentävä, ensimmäisenä Suomessa.  Turku investoi voimakkaasti puhtaaseen energiaan ja tuotantoon sekä kestäviin liikkumisratkaisuihin ja kiertotalouteen. Samalla kehitetään uutta osaamista, uusia ratkaisuja ja entistä parempia toimintatapoja.

Turku toteuttaa kaupunginvaltuuston kesäkuussa 2018 hyväksymää ilmastosuunnitelmaa. Suunnitelma määrittää tarvittavat toimet hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi. Kaupungin merkittävimmät kokonaisuudet ilmastonmuutoksen hillinnässä ovat:

Hiilineutraali energiajärjestelmä – Noin puolet kaupunkialueen päästöistä (vuonna 2020)
Vähähiilinen kestävä liikkuminen – Noin neljännes kaupunkialueen päästöistä (vuonna 2020)
Kestävä kaupunkirakenne – Vaikuttaa sekä energiaan että liikkumiseen koko kaupunkialueella
Kaupunkikonsernin ilmastovastuu – Turun kaupunkikonserni näyttää esimerkkiä ja luo yhdessä hiilineutraalin Turun tarinaa
Hiilinielujen vahvistaminen – Turun alueen ja seudun kykyä sitoa hiiltä ilmakehästä lisätään
Kiertotalouden ja resurssiviisauden edistäminen koko Turun seudulla on keskeinen osa kaupungin strategiaa.

Turun Ilmastosuunnitelma noudattaa tuhansien Euroopan kaupunkien käyttämää yhteistä SECAP –mallia (Sustainable Energy and Climate Action Plan). Malli sisältää sekä ilmastonmuutoksen hillinnän että siihen sopeutumisen. Yhteistä mallia käyttävien kaupunkien hiilidioksidipäästötavoitteet ovat kovempia kuin EU:n asettamat. Mukana olevat kaupungin haastavat myös valtiot vahvistamaan ilmastotyötään. Kaupungit pystyvät yhteisen työmallin ansiosta vertailemaan ja parantamaan suorituksiaan.