Suomen Partiolaiset

Partio on Suomen suurin nuorisojärjestö. Valtakunnalliseen toimintaan osallistuu vuosittain 65 000 partiolaista. Partio on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta harrastustoimintaa, joka on avointa kaikille.

Partion tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoisia, vastuuntuntoisia, aktiivisia sekä itsenäisesti ajattelevia paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäseniä. Tämä toteutuu yhdessä tekemisen ja oppimisen kautta.

Partion arvona on rakentaa parempaa maailmaa. Partiotoiminta lähtökohtaisesti noudattaa Agenda2030-periaatteita, mutta niiden saavuttamiseksi kehitetään ja luodaan jatkuvasti toimintamalleja ja tekoja.

Partio pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä. Tähän tavoitteeseen pääsemme toteuttamalla partiotoimintaa kestävästi ja kehittämällä jatkuvasti uusia toimintamalleja.