Suomen Ekoyrittäjät ry

lehtiä

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ympäristövastuullista pientä ja keskisuurta yritystoimintaa. Ympäristövastuullisuudella tarkoitetaan toimintaa, joka selvästi ylittää lakisääteisen ympäristönsuojelun tason ja jossa suojelu ylittävältä osalta perustuu vapaaehtoisuuteen.

Yhdistyksen jäsenet ovat sitoutuneet toiminnassaan noudattamaan vastuullisen yritystoiminnan ekoeettisiä periaatteita.