Imatran Kaupunki

Imatran tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupungin alueen kasvihuonepäästöjä vähennetään 80 prosenttia vuoteen 2007 verrattuna ja loput 20 prosenttia vähennetään päästöhyvityksillä. Imatran kaupungilla on tehty tavoitteellista ilmastotyötä vuodesta 2007 alkaen. Kokonaispäästöt ovat olleet tasaisessa laskussa, kun päästöjä syntyy nykyisin -51 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2007.