Bayer

“Tiedettä paremman elämän puolesta.” Siihen kiteytyy Bayerin johtoajatus ja sitä voidaankin pitää Bayerin vastuullisuustyön lähtökohtana.

Tarjoamme monipuolisia ratkaisuja suomalaisen terveydenhuollon ja maatalouden tarpeisiin. Pyrimme ratkaisemaan maailman vaikeimpia haasteita ja työskentelemme kohti maailmaa, jossa visiomme “Health for all, Hunger for none” ei ole vain unelma, vaan todellinen mahdollisuus.

Pohjoismaiden pääkonttorimme ja yksi suurimmista kliinisen lääketutkimuksen yksiköistämme sijaitsee Espoossa. Turun tuotantolaitoksemme tutkimusosastoineen on puolestaan polymeeripohjaisen lääkeannostelutekniikan kehitystyön ja asiantuntemuksen keskus koko maailmassa. Turussa kehitetyt ja valmistetut tuotteet tuovat valinnanvapautta naisille yli 130 maassa.

Bayerin yritysstrategian keskiössä on kestävä kehitys. Se rakentuu vahvan tutkimustoiminnan ja innovaatioiden ympärille. Tarkoituksena on lisätä terveydenhuollon ja ravinnontuotannon ratkaisuja niin, että niitä olisi paremmin saatavilla joka puolella maailmaa. Bayerin menestys perustuu innovaatioihin ja vahvaan tutkimustoimintaan, jonka avulla pyritään kehittämään uusia ratkaisuja parempaan elämään sekä torjumaan ilmastonmuutoksen mukanaan tuomia ongelmia.

Turun tehtaamme on koko Bayer-verkoston ensimmäinen tuotantolaitos, joka saavutti kunnianhimoisen ilmastotavoitteemme eli hiilineutraaliuden oman toiminnan osalta.