Biolupaus tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Päivitetty viimeksi: [Päivämäärä]

1. Rekisterinpitäjä

[Organisaation nimi]
[Y-tunnus]
[Osoite]
[Puhelinnumero]
[Sähköposti]
[Verkkosivusto]

2. Rekisteristä vastaava henkilö

[Nimi]
[Tehtävä]
[Osoite]
[Puhelinnumero]
[Sähköposti]

3. Rekisterin nimi

[Rekisterin nimi]

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

– [Tarkoitus 1]
– [Tarkoitus 2]
– [Tarkoitus 3]

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

– Nimi
– Osoite
– Sähköpostiosoite
– Puhelinnumero
– [Tarvittavat tiedot]

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme henkilötietoja pääasiassa suoraan rekisteröidyiltä itseltään [mainitse tarvittaessa muut tietolähteet, kuten kolmannen osapuolen palvelut].

7. Tietojen luovutus

Emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman suostumustasi, paitsi lain niin vaatiessa.

8. Evästeet ja verkkopalvelun käyttäjäseuranta

[Kerro, mitä evästeitä käytät ja millaisia tietoja niistä kerätään. Kerro myös käytetäänkö seurantatyökaluja verkkosivuston käyttäjädataan.]

9. Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joihin ne kerättiin.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyillä on oikeus:

– Päästä tarkastelemaan omia henkilötietojaan.
– Korjata virheelliset tai puutteelliset tiedot.
– Pyytää tietojensa poistamista.
– Vastustaa tietojensa käsittelyä.
– Siirtää tietonsa järjestelmästä toiseen.

11. Yhteydenotto

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita tämän tietosuojaselosteen tai henkilötietojesi käsittelyn suhteen, ota yhteyttä [sähköpostiin/puhelinnumeroon].