Environment

Visit Tampere – Sustainable Travel Finland -ohjelman koordinoiva taho Pirkanmaalla

Sustainable Travel Finland (STF) on Visit Finlandin julkistama vastuullisen matkailun kansainväliseen markkinointiin ja valtakunnalliseen kehittämiseen tarkoitettu ohjelma. Visit Tampere toimii Sustainable Travel Finland-ohjelmaa koordinoivana alueorganisaationa Tampereella ja Pirkanmaalla.

No value
Total impact 0 See all »
No value
Total impact 0 See all »
Share this Act and help it spread
Help this Act to spread by sharing it on Facebook, Twitter, or LinkedIn.
Invite an organization
Invite an organization to do this Act
0
Organizations invited
Claim this Act
Is this your company's Act? Sign up and claim this Act to make it yours.

Purpose

Visit Tampere pyrkii vastuullisuustyöllään minimoimaan matkailun negatiivisia ympäristövaikutuksia ja vahvistamaan entisestään positiivisia sosiaalisia, taloudellisia ja kulttuurisia vaikutuksia. Luonto, turvallisuus ja vastuullisuus nousevat tärkeimmiksi markkinointivalteiksi niin kotimaisia kuin kansainvälisiä matkailijoita silmällä pitäen.

Jotta matkailuelinkeino pystyy vastaamaan muuttuvaan kysyntään ja turvaamaan tulevaisuutensa, on kehityksen oltava kestävää. Tätä varten Visit Finland on kehittänyt matkailuyrityksille ja -alueille tarkoitetun Sustainable Travel Finland -ohjelman ja sillä saavutettavan Sustainable Travel Finland -merkin.

Sustainable Travel Finland on Visit Finlandin kesäkuussa 2020 julkistama vastuullisen matkailun kansainväliseen markkinointiin ja valtakunnalliseen kehittämiseen tarkoitettu ohjelma. Tavoitteena on edistää kestävää matkailua Suomessa ja viestiä yhtenäisemmin Suomesta kestävän matkailun maana.

Results

Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelma tarjoaa yrityksille ja destinaatioille kestävän matkailun kehittämisen työkalupakin, jonka avulla kestävien toimenpiteiden ja valintojen omaksuminen alueen tai yrityksen arkeen helpottuu. Ohjelman läpikäyneille, kriteerit täyttäville yrityksille ja destinaatiolle myönnetään Sustainable Travel Finland -merkki, jolla viestitään kansainvälisille matkailijoille kestävästä toiminnasta.

Sustainable Travel Finland -merkin saaneet yritykset ja alueet saavat käyttöönsä jatkuvan kehittämisen mallin, matkailun kestävään kehitykseen liittyvää uusinta tietoa sekä markkinointitukea ja lisänäkyvyyttä Visit Finlandin kanavissa.

Ohjelma soveltuu kaikille Suomessa sijaitseville matkailuyrityksille ja matkailualueille (alueorganisaatiot; destinaatiot), jotka palvelevat kansainvälisiä matkailijoita. Mukaan voi ja kannattaa lähteä, vaikka kestävän kehityksen mukaisia toimenpiteitä ei olisi vielä aloitettu, sillä ohjelma tarjoaa tarvittavat työkalut kestävän matkailun edistämiseen.

Sustainable Travel Finland -merkin hakeminen mahdollistui 1.6.2020, ja merkin on saavuttanut jo yli 100 yritystä Suomessa.

Implementation

Visit Tampere toimii Sustainable Travel Finland-ohjelmaa koordinoivana alueorganisaationa Tampereella ja Pirkanmaalla. He tekevät yhteistyötä Pirkanmaan Matkailu ry:n ja alueen kuntien kanssa ohjelman jalkauttamiseksi. Tärkein tavoite on saada alueen kansainvälisille markkinoille suuntautunut yritysverkosto mukaan ohjelmaan ja hakemaan oma STF-merkki.

Sustainable Travel Finland –merkin hakeminen on maksutonta ja ohjelma on avoin kaikille matkailuyrityksille. Kestävän kehityksen mukaisia toimenpiteitä ei tarvitse olla tehtynä hakuvaiheessa. Ohjelma tarjoaa tähän kehityspolun ja konkreettiset työkalut, kuten ohjelmalle luodut valmennukset, e-oppaan ja digitaalisen työympäristön, joiden avulla Sustainable Travel Finland -merkin saavuttaminen mahdollistuu.

Visit Tampere auttaa alueen yrityksiä hakupolulla järjestämällä koulutuksia, edistämällä yhteistyötä sertifikaattien hakemisessa ja Sustainable Travel Finland –kehityspolun eri askelilla.

Other Climate Planet Acts