Environment
Environment

Vaasan – Vastuullinen raaka-aineiden hankinta

Vaasan tuntee hyvin tuottajansa, sillä useimmat ovat yrityksen pitkäaikaisia kumppaneita ja Vaasanin käyttämä kaura, vehnä ja ruis tulee läheltä: Suomesta.

No value
Total impact 0 See all »
No value
Total impact 0 See all »
Share this Act and help it spread
Help this Act to spread by sharing it on Facebook, Twitter, or LinkedIn.
Invite an organization
Invite an organization to do this Act
0
Organizations invited
Claim this Act
Is this your company's Act? Sign up and claim this Act to make it yours.

Purpose

Kotimaisuus on hyvä vastuullisuuden laatuleima. Vaasanin leivän pitää paitsi maistua hyvältä, myös istua yrityksen arvoihin. Siksi käytetyllä viljalla on merkitystä.

Results

Vastuullisuus Vaasanin raaka-aineissa alkaa siitä, mitä viljelijä peltoonsa laittaa. Jauhon kotimaisuus auttaa, sillä Suomessa vastuullisuutta säädetään useilla viranomaismääräyksillä. Esimerkiksi maanviljelijän saamalla ympäristötuella on oma kriteeristö, ja käytännössä kaikki suomalaiset viljelijät ovat tuen piirissä.

Vastuullisuus Vaasanin hankintaketjussa tarkoittaa myös sitä, että Vaasan vaatii uudelta toimittajalta tietyt dokumentit ja sertifikaatit ennen yhteistyön aloittamista. On kyse sitten tuotteiden turvallisuudesta tai tuotanto-olosuhteista, Vaasan olettaa kaikkien toimittajien noudattavan eettisiä ja vastuullisia toimintatapoja, jotka ovat yhdenmukaisia yrityksen omien toimintaperiaatteiden kanssa. Toimittajat sitoutuvat tähän allekirjoittamalla Lantmännen-konsernin vastuullisen hankinnan toimintaperiaatteet -dokumentin.

Kriteerien mukaiset pitkäaikaiset kumppanuudet varmistavat sen, että jauhojen laatu on aina halutun mukaista ja käytetty vilja on helposti jäljitettävissä viljelysmaakunnan tasolle.

Implementation

Lyhyt ketju raaka-aineen tuottajalta Vaasanille tuo varmuutta vastuullisuuden toteutumiseen hankinnoissa. Yritykselle on tärkeää hankkia jauhot tutuilta ja pitkäaikaisilta yhteistyökumppaneilta, joiden tekemiseen voi luottaa niin laadun kuin vastuullisuuden puolesta. Vaasan pyrkii tekemään toimittajien kanssa pitkiä sopimuksia ja luomaan hyvän yhteistyömallin, josta molemmat osapuolet voivat olla ylpeitä. Vastuullisuuteen kuuluu myös hankintojen tekeminen kriteerien mukaan hyväksytyiltä toimittajilta.

Vaasanin toimittajavaatimuksissa määritellään perusvaatimukset raaka-aineille. Vaasan edellyttää, että jäljitettävyys toimii jokaisessa hankintaketjun vaiheessa niin käyttämilleen raaka-aineille kuin tuotteiden kanssa kosketukseen joutuville pakkausmateriaaleille. Vaasan käyttää vain raaka-aineita, joiden alkuperä tunnetaan. Samaa Vaasan edellyttää toimittajiltaan. Yhteiset arvot emoyhtiö Lantmännenin kanssa auttavat Vaasania vastuullisuuden toteutumisessa myös raaka-ainehankinnoissa. Kaikissa konsernin hankinnoissa tehdään kattavat analyysit soveltuvuuden ja laadun, raaka-aineiden alkuperän, riskien ja vastuullisuuden näkökulmista.

Other Environment Planet Acts