Environment

Tampere-talo – Tampere-talon hiilinielu ja hiilineutraalien tapahtumien järjestäminen

Yritykset voivat Tampere-talon kanssa järjestää hiilineutraaleja tapahtumia ja tarjota vastuullisia elämyksiä kuluttajille. Tampere-talolla on oma hiilinielu Lempäälässä minne istutetaan puita kompensoimaan tapahtumista syntyviä päästöjä.

Reduced CO2 (tCO2e)
1 000
Total impact 1 369 902 See all »
Reduced CO2 (tCO2e)
1 000
Total impact 1 369 902 See all »
Share this Act and help it spread
Help this Act to spread by sharing it on Facebook, Twitter, or LinkedIn.
Invite an organization
Invite an organization to do this Act
0
Organizations invited
Claim this Act
Is this your company's Act? Sign up and claim this Act to make it yours.

Purpose

Tapahtumajärjestäjät voivat toteuttaa Tampere-talossa hiilineutraalin tapahtuman. Päästöt kompensoidaan istuttamalla puita talon omaan hiilinieluun, Lempäälässä sijaitsevalle joutomaalle.

Kuluttajat ja tapahtumakävijät ovat entistä valveutuneempia ja vaativampia vastuullisuus- ja ympäristöasioissa. Monelle on tärkeää, että tapahtumat ja elämykset ovat vastuullisia ja kompensaatio toteutetaan läpinäkyvästi. Vastuullisuuden huomiointi tapahtumissa tuo myös yrityksille kilpailuetua ja sitouttaa asiakkaita.

Results

Joutomaa on metsitetty ja alueen monimuotoisuutta lisätty istuttamalla alueelle useampaa eri puulajia. Tampere-talon hiilinielu tulee sitomaan 1000 tonnia hiilidioksidia ilmakehästä seuraavan sadan vuoden aikana. Tämä vastaa käytännössä 250 New Yorkin lentoa tai yli viiden miljoonan kilometrin ajoa autolla.

Implementation

Tapahtuman kokonaishiilijalanjälki lasketaan yhdessä Tampere-talon kumppanin Puuni Oy:n kanssa. Siihen vaikuttavat mm. osallistujamäärä, matkustustavat ja tarjottava menu. Näiden perusteella määritetään kompensaatiomaksu, jolla tapahtumasta aiheutuvat päästöt voidaan nollata. Kompensaation määrä lasketaan Puuni Oy:n laskelmilla, jotka on laadittu yhteistyössä Suomen Luonnonvarakeskuksen kanssa. Päästöt kompensoidaan istuttamalla kompensaatiota vastaava määrä puita hiilinieluun. Metsä sijaitsee Kuljun alueella Lempäälässä ja paikan päällä voi käydä katsomassa mitä “omille puille” kuuluu.

Metsäalueen istutus alkoi toukokuun 2020 lopulla. Se on kooltaan 1,9 hehtaaria ja käsittää kaikkiaan 3670 puuntainta: tervaleppää, mäntyä ja rauduskoivua. Puusto on istutettu kunnan omistamalle joutomaalle, joka ei luontaisesti muuten metsittyisi. Uudelleenmetsittäminen on kompensaation toteuttamisessa olennaista.

Hiilinielun pysyvyys, eli sopimus metsäalueen säilymisestä Lempäälän kunnan kanssa, on sata vuotta. Metsää ei tulla hakkaamaan tänä aikana.

Other Climate Planet Acts