Environment

Planet Act #6
Taimiteko – 4H Suomi

200 000
Planted Trees
200 000
Planted Trees
+ 9
+ 9
+ 9
Share the Case and help it spread

Meidän mielestämme rokkibändin perustarkoitus on soittaa yleisölle unohtumattomia keikkoja. Pienennämme keikkailusta syntyvää hiilijalanjälkeämme, ja loput kompensoidaan istuttamalla uutta metsää

Miljoonasateen laulaja Heikki Salo

Taimiteko tarkoittaa konkreettista tekoa, jonka organisaatio tai yksityishenkilö voi tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Taimiteko voi olla vaikka vain muutaman taimen istuttamista tai esimerkiksi koko vuoden hiilidioksidipäästöjen kompensoimista. Samalla työllistät suomalaisia nuoria.

Jokainen Taimiteko on tärkeä!

Taimiteon tavoite

Taimitekojen tavoitteena on työllistää suomalaisia nuoria sekä lisätä Suomen metsien hiilinieluja. Nuoret istuttavat taimia alueille, jotka eivät ole olleet enää vuosikymmeniin aktiivisen metsä- tai maatalouden piirissä. Taimia istutetaan myös turvetuotannosta poistuneille maa-alueille. Puulajeina käytetään metsäkuusta ja mäntyä.

Tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä, jolloin uusia puita syntyisi yhteensä noin 20 miljoonaa kappaletta.

Taimiteko sai alkunsa vuonna 2019 Nuoret ilmastotöissä -hankkeen pohjalta. Taimiteko on 4H:lle luontainen keino edistää tärkeinä pitämiään teemoja, kuten kestävää kehitystä, luonnon monimuotoisuutta ja nuorten työllistymistä. Taimiteko-metsistä kasvaa vuosien ja vuosikymmenten mittaan oppimisympäristöjä 4H:n toiminnassa mukana oleville lapsille ja nuorille.

Taimiteossa nuoret työllistetään vastuullisesti

Metsittäminen tarjoaa kesätyömahdollisuuksia monille nuorille eri puolilla Suomea, sillä Suomen 4H-järjestön Taimiteko-toimintamallissa taimia istuttavat alle 18-vuotiaat, pääosin yhdeksännen luokan päättävät nuoret.

Paikalliset 4H-yhdistykset, joita on yli 200 ympäri Suomea, ja heidän palkkaamansa nuoret toimivat käytännön istutustöiden toteuttajina. Yhdistykset toimivat nuorten vastuullisina työnantajina, sillä kaikille tehdään kirjallinen työsopimus ja nuoret kuuluvat työsuojelulainsäädännön piiriin.

Nuoret koulutetaan ja perehdytetään työhön ja työturvallisuudesta pidetään huolta. Toiminnan tavoitteena on ansiomahdollisuuksien lisäksi hyvien työelämätaitojen edistäminen ja opettaminen nuorille. Nuoret saavat istutustyöstä urakkapalkan.

Näin pääset tekemään Taimitekoja

Taimitekoja voi tehdä minkä kokoinen organisaatio tahansa, toiminnassa on mukana niin yrityksiä, kuntia kuin järjestöjä. Sivusto (www.taimiteko.fi) tarjoaa laskurin, jolla pystyt laskemaan hiilidioksidipäästöjen mukaan istutettavien taimien määrän.

Jos haluat arvioida organisaatiosi tai yhdistyksesi hiilidioksidipäästöjä, voit ladata avoimen hiililaskurin koneellesi Helsingin Yliopiston Hiilifiksu Järjestö -verkkosivuilta.

Yritysten ja organisaatioiden ohella Taimitekoja pääsevät tekemään myös yksityishenkilöt ostamalla puuntaimia sivuston alle luotavasta verkkokaupasta.

Mistä Taimiteon idea lähti?

Tammikuussa 2019 Best-Caravan Oy:n yrittäjä Lasse Sorvari otti yhteyttä Suomen 4H-järjestöön. Hänen yrityksensä myy matkailuautoja, joilla ajetaan ympäri Suomea keskimäärin 15 000 kilometriä vuodessa ja hän halusi kompensoida niiden aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä.

Yritys teetti Luonnonvarakeskuksella (Luke) tarkat hiilidioksidilaskelmat, joilla arvioitiin kuinka monta hehtaaria uutta metsää tulisi istuttaa vuosittain, jotta päästöt kompensoitaisiin. Taimiteon laskuri perustuu näihin Luken laskelmiin.

Idean muodostuttua 4H otti yhteyttä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliittoon, joka on vuosina 2019–2020 mukana Nuoret ilmastotöissä -hankkeen pilotissa. Taimiteko-toiminta muodostui tämän idean pohjalta, ja onkin nyt osa Suomen 4H-järjestön strategiaa ja saanut rahoitusta Metsämiesten Säätiöltä.

4H-nuoret istuttavat myös vuosittain puita 4H-yhdistysten työpalvelun kautta tai itsenäisinä 4H-yrittäjinä. 4H-yhdistysten organisoimien koulujen metsäpäivien yhteydessä puiden istuttaminen on yhtenä rastipisteenä. Näihin koulujen metsäpäiviin osallistuu vuosittain noin 35 000 koululaista.

Metsänistutus ja metsänhoidolliset toimenpiteet ovat siis 4H:ssa arkipäivää, mutta vasta Taimiteko yhdisti saman toimintamallin alle uuden metsän luomisen, nuorten työllistämisen sekä organisaatioiden ja yksityishenkilöiden mahdollisuuden kompensoida hiilidioksidipäästöjään.

This Planet Act is supported by 13 change makers.